joi, 28 martie 2019

Sunt adeptul catehezei active!


Scopul principal al catehezei active de calitate, desfășurată prin programul parohial ”Ateneul Sfântului Pantelimon”, are rolul de a prelungi interesul generației de ”copii care beneficiază de atenție specială”, pentru învățătura de credință creștin ortodoxă. 

În contextul în care societatea românească este amenințată de sărăcie și subfinanțarea educației, acest proiect catehetic se adresează copiilor şi părinţilor, deseori demotivați religios și cu interes scăzut pentru mărturisirea credinței creștin-ortodoxe. 

Principala provocare a facilitatorilor programului ”Ateneul Sfântului Pantelimon”, cu rol activ în organizarea şi derularea procesului de colaborare şi coordonare dintre cei implicaţi în acest proiect catehetic, este de a asigura pârghiile necesare implementării resorturilor necesare susținerii educației timpurii cu rezultate pe termen cât mai lung. 

Sursa de catehizare activă și scopul acestui program bisericesc se află în strânsă legătură cu starea de bine (care înseamnă mai mult decât condiția socială!) a comunității parohiale și cu emanciparea spiritual-culturală a acesteia, din rândul acesteia fiind selectații facilitatorii catehetici.

Rolul facilitatorilor este de a da o șansă copiilor să-și formeze propria părere despre Biserică, iar nu acela de a se interpune între fluxul de informații din partea părinților, care lucrează din greu și au zeci de obligatii, și societatea care este supusă unui veritabil bombardament propagandistic, dar și dintre creștinii-ortodocși conservatori şi cei progresişti.

Programul parohial ”Ateneul Sfântului Pantelimon” punctează, așadar, nevoia socială de înaltă trăire duhovnicească și de investire a timpului liber în activități care ajută la o devoltarea calitativă spiritual-culturală a creștinilor ortodocși la care sunt chemați să își aducă aportul facilitatorii catehetici, activiști comunitari parohiali ( care pot fi 1) o cafenea și gazdă pentru expoziții, ateliere, proiecții, 2) o platformă multilateral dezvoltată ce include galerii de artă, concerte, workshop-uri și 3) un centru de artă și teatru).

Pentru a crea această rețea de facilitatori capabili să ofere un mediu de dezvoltare personală,este nevoie de o mână de oameni, capabili să se înţeleagă pe ei înşine şi pe cei din jur și să convertească răul din societate în bine. De asemenea, aceștia trebuie să fie niște oameni înţelepţi şi bine instruiţi, hotărâți să îşi dedice viaţa, experienţa şi energia interacţiunii cu copiii și tinerii de la parohie.

Adolescenții au nevoie de o pedagogie specială de responsabilizare! Scopul acestui tip de pedagogie este dezvoltarea convingerii profunde a necesității făuririi unui rost în viaţă, potrivit principiului ”moștenit din moși-strămoși” că ”un sistem cu cât este mai sensibil la nevoile oamenilor, cu atât funcționează mai bine”!

Niciun comentariu: