marți, 27 august 2013

MEMORIU DE ACTIVITATE

68.  Octombrie 2013. Totodată, expoziţia a prefaţat seria de evenimente cultural-religioase din luna octombrie 2013 (Luna cercului cultural-religios ASPPIR), dedicate celebrării celei de a cincea aniversări a Cercului ASPPIR (Ateneul Sfinţilor Mc. Pantelimon şi Cuv. Parascheva - Inspiraţie şi religie), acţiune creştină a tinerilor participanţi la orele de cateheză Hristos împărtăşit copiilor de la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti. 
Micii iconari au fost răsplătiţi cu pensule, vopsele şi  creioane colorate din partea profesoarei lor, artista VIORICA COLPACCI, precum şi cu câte două cărţi dedicate atât lor, cât şi părinţilor lor, intitulate FÂNTÂNA ORTODOXIEI şi, respectiv OPINIE ŞI MISIUNE. SCHIŢĂ DE IMAGOLOGIE CREŞTIN-ORTODOXĂ, alcătuite de pr. dr. TELEANU BOGDA-AUREL, coordonatorul acestui proiect parohial de catehizare prin intermediul artei iconografice.

Expoziţia de icoane pe sticlă de la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc se va încheia cu un pelerinaj la mănăstirea Caraiman din Buşteni în data de 16 noiembrie 2013, realizat în colaborare cu Agenţia de pelerinaj a Patriarhiei Române BASILICA TRAVEL şi firma de construcţii care s-a implicat în refacerea bisericii noastre, condusă de domnul Ştefan Cliseru.   
67. 8, 15 septembrie 2013, începând cu orele 12.00, Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit cel de-al 16-lea atelier de pictură pe sticlă intitulat „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“, susţinut de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Participanţii la acest atelier au început să-şi încheie lucrările realizate pe parcursul celor 16 şedinţe de pictură pe sticlă şi desen pe hârtie, drept pentru care principala lor preocupare a devenit în momentul de faţă înrămarea icoanelor realizate până în prezent. În egală măsură, cu ajutorul doamnei Viorica Colpacci, au fost selectate cele 24 desene tematice pe hârtie care urmează să participe la expoziţia "Apa cea Vie" (alte date despre numele expoziţiei), care va fi organizată la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti.


66. 1 septembrie 2013, începând cu orele 12.00, Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit cel de-al 15-lea atelier de pictură pe sticlă intitulat „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“, susţinut de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York.


65. 25 august 2013, începând cu orele 12.00, Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit cel de-al 13-lea atelier de pictură pe sticlă intitulat „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“, susţinute de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Cel de-al treisprezecelea atelier de pictură şi desen organizat de parohia bucureşteană şi-a propus să exploreze noi modele de pictură pe sticlă, în special reprezentări iconografice ale Sf. Cuv. Parascheva, motiv pentru care tema aleasă a fost "Sfinţii în iconografia populară". 

64. 21 august 2013, începând cu orele 18.00, Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit cel de-al 12-lea atelier de pictură pe sticlă intitulat „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“. Atelierul s-a desfăşurat sub forma unei tabere de pictură, a fost susţinut de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Reamintim faptul că obiectivul principal al acestui tip de atelier îl constituie realizarea de către tinerii din parohie a expoziţiei de icoane pe sticlă şi desen cu mesaj creştin intitulată "Apa cea vie". Cel de-al doisprezecelea atelier de pictură şi desen organizat de parohia bucureşteană şi-a propus să exploreze semnificaţia iconografică a focului sfânt, care acoperă Sfântul Altar, motiv pentru care tema aleasă a fost "Apa cea vie, foc răcoritor al Ortodoxiei".

63. 18 august 2013, începând cu orele 12.00, Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit cel de-al unsprezecelea curse de pictură din cadrul proiectului Ateneul Sf. Cuv. Parascheva care are ca obiectiv realizarea de către tinerii din parohie a expoziţiei de icoane pe sticlă şi desen cu mesaj creştin intitulată "Apa cea vie". Cursul a fost susţinut de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Cel de-al unsprezecelea cerc de pictură şi desen organizat de parohia bucureşteană şi-a propus să exploreze semnificaţia iconografică a spicului de grâu, simbol al prescurii care se aduce la biserică pentru Sfânta Euharistie, motiv pentru care tema aleasă a fost "Pâinea lui Dumnezeu".

62. 13 august 2013, începând cu orele 18.00, Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit cea de-a zecea tabăra de pictură pe sticlă „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“. Al zecelea cerc de pictură şi desen organizat de parohia bucureşteană şi-a propus să exploreze „hiperdulia”, adică forma de preacinstirea sau supravenerare a Fecioarei Maria care depăşeşte cinstirea care le este acordată sfinţilor, motiv pentru care tema aleasă s-a intitulat "Maica Domnului, inima tinerei comunităţi bisericeşti din Ierusalim".

61. 11 august 2013, începând cu orele 12.00, a avut loc al noulea curs de pictură pe sticlă din cadrul proiectului "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva". Cursurile de pictură, ale căror obiectiv principal îl constituie realizarea de către tinerii creştini din parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc a unei expoziţii de icoane pe sticlă şi desen cu mesaj creştin, au fost susţinute de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă Spiritus a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Tema celui de-al noulea cerc de pictură şi desen "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", care şi-a propus să exploreze simbolul Sfintei Treimi în iconografia creştină ortodoxă, a fost "Trunghiul iubirii intra-trinitare (echilateral) - reprezentare a Sfintei Treimi în pictura bisericească". În mijlocul copiilor şi tinerilor participanţi la tabăra de pictură a fost invitată doamna Daniela Şontică, redactorul-şef al cotidianului „Ziarul Lumina“ al Patriarhiei Române, care le-a citit fragmente din cartea „Însemnări din pridvor. Lumini din Ziarul Lumina“, publicată recent la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române, în colecţia „MEDIA CHRISTIANA“ - Seria Lumina.

60. 6 august 2013, începând cu orele 18.00 - a avut loc tabăra de pictură pe sticlă "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva". Cursurile de pictură, ale căror obiectiv principal îl constituie realizarea de către tinerii creştini din parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc a unei expoziţii de icoane pe sticlă şi desen cu mesaj creştin, au fost susţinute de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă Spiritus a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York.Tema celui de-al optulea cerc de pictură şi desen "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", care şi-a propus să exploreze simbolul luminii în iconografia creştină ortodoxă, a fost "Lumina taborică, simbolul teologiei ortodoxe".

59. 4 august 2013, începând cu orele 12.00 - artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă Spiritus a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, s-a întâlnit pentru a şaptea oară cu tinerii creştini din parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în cadrul proiectului "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" al cărui obiectiv principal îl constituie realizarea unei expoziţii de icoane pe sticlă şi desen cu mesaj creştin. Întâlnirea cu inimoasa plasticiană, care şi-a propus să promoveze şi să popularizeze la New York lucrările de valoare ale tinerilor de la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti, a constituit un minunat prilej pentru membrii comunităţii noastre parohiale de a se familiariza cu aspecte ale vieţii românilor din diaspora romano-americană din New York în general. Tema celui de-al şaptelea cerc de desen "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", care şi-a propus să exploreze simbolul crinului în iconografia creştină ortodoxă, a fost "Icoana Maicii Domnului, crinul cel neveştejit". 
58. 31 iulie 2013, începând cu orele 19.00 - plasticiana Viorica Colpacci din New York a ţinut cel de-al şasele curs de pictură pe sticlă la parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în cadrul proiectului intitulat "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" realizat la orele de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor". Experienţa artistică a doamnei Viorica Colpacci este cu atât mai binevenită cu cât, după cum însăşi mărturiseşte, s-a exercitat în cursurile de pictură pe care le-a ţinut pentru "oamenii străzii" din New York. Sub acest aspect întrevedem o revitalizare a Campaniei "Stop Însingurării!" demarate încă de anul trecut la parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc în sensul contracarării la nivel local a presiuni culturale de "a fi bun față de sine" ("to be good to one's self") din cauza căreia omul contemporana dus la extrem cultul individului, un concept introdus în sociologie la sfârșitul secolului XIX, de către Emile Durkheim. Tema celui de-al şaselea cerc de desen "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", care s-a suprapus cu cea a catehezei pentru adulţi, a fost "Rugăciunea pentru cei morţi şi comuniunea sfinţilor". 
57. 28 iulie 2013, începând cu orele 12.00 - plasticiana Viorica Colpacci din New York a ţinut cel de-al cincilea curs de desen la parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în cadrul proiectului intitulat Ateneul Sf. Cuv. Parascheva realizat la orele de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor". Tema celui de-al cincilea cerc de desen Ateneul Sf. Cuv. Parascheva a fost "Viţa-de-vie, chipul Mântuitorului nostru Hristos". 
56. 24 iulie 2013 (Sf. M. Mc. Hristina) - peste 10 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani, alături de părinţii lor, au participat la tabăra de catehizare prin intermediul picturii pe sticlă organizată în cadrul proiectului "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", parte componentă al programului parohial Hristos împărtăşit copiilor de la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti.În tabără, copiii au fost întâmpinaţi de doamna Viorica Colpacci cu multă căldură sufletească, care s-a îngrijit ca participanţii să aibă tot ceea ce este necesar desfăşurării în bune condiţii a proiectului al cărui scop principal este acela de a oferi o activitate de catehizare captivantă şi plăcută. Astfel, pe lângă ora de cateheză, copiii au avut posibilitatea să joace baschet sau tenis, bucurându-se de priveliştea proaspată a spaţiului verde amenajat pentru ei. Însă, cel mai important moment al întâlnirii l-a constituit indubitabil atelierul de pictură pe sticlă în cadrul căruia copiii au învăţat cum să-şi pregătească sticla şi schiţele pe foi de calc necesare realizării icoanelor. Astfel, cei mai talentaţi la desen şi pictură, au desenat şi pictat scene cu personaje biblice. Tema celui de-al patrulea cerc de pictură Ateneul Sf. Cuv. Parascheva a fost "Pronia dumnezeiescă - Un creştin bun este cel care, în ciuda încercărilor prin care trece, nu-şi pierde viaţa duhovnicească". 
56. 21 iulie 2013, începând cu orele 12.00 - plasticiana Viorica Colpacci din New York a ţinut un nou curs de desen la parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în cadrul proiectului intitulat Ateneul Sf. Cuv. Parascheva realizat la orele de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor".Tema celui de-al treilea cerc de desen Ateneul Sf. Cuv. Parascheva a fost "Peştele (ichthys), simbol religios creştin". 
55. 16 iulie 2013, începând cu orele 19.00 - doamna Viorica Colpacci, artist plastic româno-american şi, totodată, enoriaş al parohiei Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti, a ţinut primul curs de pictură pe sticlă în cadrul proiectului "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" al progamului parohial "Hristos împărtăşit copiilor" susţinut la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti. Obiectivele principale ale acestui prim curs a fost iniţierea teoretică în arta picturii pe sticlă şi realizarea în comun de către cursanţi a unei prime icoane bisericeşti pe sticlă. Reamintim că scopul acestui proiect îl constituie catehizarea copiilor prin intermediul artei, în cazul de faţă al picturii bisericeşti pe sticlă, sub forma unei tabere de vacanţă. 
54.14 iulie 2013, începând cu orele 12.00 - Debutul taberei de desen şi pictură "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" care s-a bucurat de participarea largă a copiilor prezenţi la Sfânta Liturghie duminicală, participanţi la Şcoala de duminică organizată la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti. Proiectul, al cărui scop principal îl constituie catehizarea copiilor prin intermediul picturii bisericeşti, se desfăşoară în cadrul programului parohial "Hristos împărtăşit copiilor" care are loc la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc sub motto-ul "Faceţi artă religioasă, nu kitsh!". 
53. 10 iulie 2013 - Inaugurarea oficială a grădinii "Atenul Sf. Pantelimon", moment organizat în cadrul zilei porţilor deschise la casa parohială "Gh. Popescu-Colibaşi" pentru enoriaşii parohiei Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc. Cu această ocazie a fost săvârşit Paraclisul Maicii Domnului şi a avut loc cateheza cu adulţii „Faptele iubirii milostive - pregătire pentru învierea de obşte” în cadrul programului HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT ADULŢILOR. Cu acest prilej, a fost vizionată pe un ecran special amenajat și s-a discutat cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohei cu titlul Sf. Mare Mc. Pantelimon, Doctorul Fără de Arginţi – 2009 (producţie Radio TRINITAS) realizată cu ajutorul trupei de teatru parohial "Ateneul Sfântului Pantelimon". 
52. 26 mai 2013 - Cercul socio-cultural Ateneul Sf. Pantelimon a iniţiat acţiunea de strângere de semnături intitulată ŞANSE PENTRU FIECARE COPIL de la credincioşii comunităţii parohiale Sf. Pantelimon Foişorul de Foc din Bucureşti, în conformitate cu recomandarea Patriarhiei Române de a susţine iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi” care are drept scop protejarea juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului la viaţă şi a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie, potrivit competenţelor Uniunii Europene. 
51. 28 aprilie 2013 (Florii) - Concursul-spectacol "Bucuria de a fi creştin" cu prilejul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Concursul s-a desfăşurat în curtea bisericii Sf. Pantelimon, înainte de sfinţirea noii clopotniţe, şi a reunit tineri care participă la Şcoala de duminică, implicaţi în programul catehetic "Hristos împărtăşit copiilor", fiind o mărturie publică a copiilor a transmiterii bucuriei vieţii în Hristos prin tradiţie, port popular şi apartenenţă la Trupul Bisericii bimilenare, a cărei istorie se contopeşte, în ţara noastră, cu cea naţională. Concursul a fost precedat de lansarea cărţii "De la Cantemir şi Enescu până la Lipatti şi Ursuleasa. Copiii-minune ai muzicii româneşti (1673-2013)" (Editra Speteanu, 2013) a muzicologului Viorel Cosma, care a transmis tuturor celor prezenţi speranţa ca în fiecare copil să fie identificat talantul specific pe care familia şi comunitatea au datoria sp-l descopere şi să-l valorifice, arătând astfel că Biserica Ortodoxă Română a cultivat întotdeauna dragostea faţă de valorile tradiţionale româneşti, mai ales cele muzicale. 
50. 25 decembrie 2012 - Lansarea albumului foto “Ateneul Sfântului Pantelimon – Un proiect de suflet care a împlinit 5 ani″. După acest program artistic, protagoniştii piesei de teatru POVESTE DE CRĂCIUN, participanţi la programul catehetic Şcoala de duminică Generaţia Hristos împărtăşit copiilor, i-au vizitat pe bătrânii de la Centrul de îngrijiri paliative "Sfântul Nectarie" al Arhiepiscopiei Bucureştilor (LINK la eveniment). Cei şapte pacienţi internaţi, precum şi angajaţii centrului au primit daruri care au fost făcute din vânzarea albumului foto “Ateneul Sfântului Pantelimon – Un proiect de suflet care a împlinit 5 ani″. 
49. 25 decembrie 2012 - Cea de a cincea gală de colinde şi teatru religios Atenul Sfântului Pantelimon - Inspiraţie şi Religie (ASPIR). Programul galei a cuprins interpretarea tradiţionalei piese de teatru POVESTE DE CRĂCIUN, precum şi a mult aşteptatelor colinde cu care copiii îl vor întâmpina pe Moş Crăciun.

48. 2, 9, 16 şi 23 decembrie 2012 - În cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a avut loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON în cadrul căruia copiii au făcut o repetiţie pentru piesa Poveste de Crăciun pe care o vor interpreta în data de 25 decembrie 2012 şi au învăţat colinde în vederea spectacolului oferit în data de 25 decembrie 2012. 

47. 25 noiembrie 2012 - MATINEU LA ATENEU 6: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/UN CRACIUN DE POVESTE (TEXT, FOTO 1, Foto 2, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU): Şcoala de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a aşteaptat micul public la Biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti (str. Iancu Căpitanu 24, sect. II) pentru a viziona pe un ecran special amenajat și a discuta cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohei cu titlul POVESTE DE CRĂCIUN (producţie TRINITAS TV 2010, 15 minute).Promovarea pieselor de teatru marca ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON - INSPIRAŢIE ŞI RELIGIE (ASPIR) face parte din campania "Conectează-te la viaţa parohială!" care îşi propune să înregistreze un numar cât mai mare de spectatori din rândul copiilor. După vizionarea filmului, în cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a avut loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON în cadrul căruia copiii au primit noi roluri şi au făcut o repetiţie pentru piesa Poveste de Crăciun pe care o vor interpreta în data de 25 decembrie 2012.

45. 18 noiembrie 2012 - MATINEU LA ATENEU 5: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/FANTANA ORTODOXIEI (TEXT, FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU): Şcoala de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a aşteaptat micul public la Biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti pentru a viziona pe un ecran special amenajat și a discuta cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohei cu titlul FÂNTÂNA ORTODOXIE (producţie TVRM 2010, 15 minute).Promovarea pieselor de teatru marca ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON - INSPIRAŢIE ŞI RELIGIE (ASPIR) face parte din campania "Conectează-te la viaţa parohială!" care îşi propune să înregistreze un numar cât mai mare de spectatori din rândul copiilor. După vizionarea filmului, în cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a avut loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON în cadrul căruia copiii vor fi invitaţi să dea viaţă cu ajutorul luminii şi umbrelor evangheliei duminicale despre Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina.

44. 11 noiembrie 2012 - MATINEU LA ATENEU 4: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/DUMNEZEU S-A MILOSTIVIT (Text, Foto, Video, Audio, Reportaj Tv, Reportaj radio 1, Reportaj radio 2, FISA DE LUCRU): Şcoala de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a aşteaptat micul public la Biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti pentru a viziona pe un ecran special amenajat și a discuta cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohei cu titlul DUMNEZEU S-A MILOSTIVIT (producţie proprie 2010, 15 minute). Promovarea pieselor de teatru marca ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON - INSPIRAŢIE ŞI RELIGIE (ASPIR) face parte din campania "Conectează-te la viaţa parohială!" care îşi propune să înregistreze un numar cât mai mare de spectatori din rândul copiilor.După vizionarea filmului, în cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a avut loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON în cadrul căruia copiii vor fi invitaţi să dea viaţă cu ajutorul luminii şi umbrelor evangheliei duminicale despre Pilda samarineanului milostiv.
43. 21 octombrie 2012 - MATINEU LA ATENEU 3: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/ŞCOALA CĂLUGĂRIEI (TEXT (povestea vietii), TEXT (piesa de teatru), FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU): Şcoala de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a aşteaptat micul public la Biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti (str. Iancu Căpitanu 24, sect. II) pentru a viziona pe un ecran special amenajat și a discuta cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohiei cu titlul ŞCOALA CĂLUGĂRIEI. Povestea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului, (producţie TVRM 2010, 15 minute). Promovarea pieselor de teatru marca ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON - INSPIRAŢIE ŞI RELIGIE (ASPIR) face parte din campania "Conectează-te la viaţa parohială!" care îşi propune să înregistreze un numar cât mai mare de spectatori din rândul copiilor. După vizionarea filmului, în cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor va avea loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON. În cadrul Atelierului de artă teatrală, copiii au fost invitaţi să dea viaţă cu ajutorul luminii şi umbrelor evangheliei duminicale despre Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor şi să realizeze miniexpoziţia COPIII PENTRU VREMURI MAI BUNE! cu cele mai reuşite imagini foto de la reprezentaţiile teatrale susţinute de trupa Atenul Sfântului Pantelimon de-a lungul celor patru ani de existenţă.
42. 14 octombrie 2012 - MATINEU LA ATENEU 2: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/CUVIOASA PARASCHIVA, MULTMILOSTIVA LUI DUMNEZEU NEMILOSTIVITA DE OAMENI (TEXT, FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU):Cu ocazia celui de-al doilea hram, Cuvioasa Parascheva, duminică, 14 octombrie 2012, orele 12.00, Şcoala de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a aşteaptat micul public la Biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti (str. Iancu Căpitanu 24, sect. II) pentru a viziona pe un ecran special amenajat și a discuta cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohei cu titlul CUVIOASA PARASCHEVA, MULTIMILOSTIVA LUI DUMNEZEU NEMILOSTIVITĂ DE OAMENI (producţie TRINITAS TV 2010, 15 minute). Promovarea pieselor de teatru marca ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON - INSPIRAŢIE ŞI RELIGIE (ASPIR) face parte din campania "Conectează-te la viaţa parohială!" care îşi propune să înregistreze un numar cât mai mare de spectatori din rândul copiilor. După vizionarea filmului, în cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a avut loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON în cadrul căruia copiii au fost invitaţi să dea viaţă cu ajutorul luminii şi umbrelor evangheliei duminicale despre Pilda semănătorului.
41. 7 octombrie 2012- MATINEU LA ATENEU 1: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/HRISTOS A INVIAT! (TEXT, FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU). Şcoala de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a aşteaptat micul public la Biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din București (str. Iancu Căpitanu 24, sect. II) pentru a viziona pe un ecran special amenajat și a discuta cu ajutorul unei fişe auxiliare proiecţia piesei de teatru religios din arhiva personala a parohei cu titlul HRISTOS A INVIAT! (producţie 2010, 15 minute). Promovarea pieselor de teatru marca ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON - INSPIRAŢIE ŞI RELIGIE (ASPIR) face parte din campania "Conectează-te la viaţa parohială!" care îşi propune să înregistreze un numar cât mai mare de spectatori din rândul copiilor. După vizionarea filmului, în cadrul Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor a avut loc atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON în cadrul căruia copiii au fost invitaţi să dea viaţă cu ajutorul luminii şi umbrelor evangheliei duminicale despre Învierea fiului văduvei din Nain .
40. 30 septembrie 2012 - - TEATRU BIBLIC CU UMBRE LA ATENEUL SF. PANTELIMON: premiera piesei de teatru VINDECAREA VINDECĂTORULUI , o adaptare a textului Evanghelic de la Lc. 6, 31-36 care face trimitere la momentul de solidaritate demonstrat de comunitatea parohială a bisericii Sfântul Pantelimon de la Foişorul de Foc în timpul incendiului din seara zilei de 9 ianuarie 2012. 
39.  23 septembrie 2012 - TEATRU BIBLIC CU UMBRE LA ATENEUL SF. PANTELIMON: premiera piesei de teatru CHEMAREA PRIN SEMNE în interpretarea trupei de teatru religios Ateneul Sf. Pantelimon. Chemarea prin semne, care este o adaptare a textului Evanghelic de la Lc. 5, 1-15, reprezintă al patrulea episod al unui proiect ce îşi propune ca prin intermediul teatrului de umbre să fie interpreatată pentru cei mici evanghelia duminicală după un text adaptat special. Cu acest prilej, a avut loc lansarea blogului Generaţia Hristos împărtăşit copiilor dedicat catehezelor susţinute cu ajutorul teatrului religios. Blogul constituie o platformă pentru teatrul biblic cu umbre care s-a jucat la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc pe parcursul lunii septembrie 2012 şi care şi-a propus să interpreteze pentru copiii preşcolari evanghelia duminicală cu ajutorul unui text adaptat special. 
38. 16 septembrie 2012 - TEATRU BIBLIC CU UMBRE LA ATENEUL SF. PANTELIMON: premiera piesei de teatru POVESTEA CRUCII în interpretarea trupei de teatru religios Ateneul Sf. Pantelimon. Povestea Crucii, care este o adaptare a textului Evanghelic de la Mc. 8, 34-38 si 9, 1, reprezintă al treilea episod al unui proiect ce îşi propune ca prin intermediul teatrului de umbre să fie interpreatată pentru cei mici evanghelia duminicală după un text adaptat special (afisscenariu, arhiva foto, banda desenataARHIVA AUDIO). După premiera scenetei POVESTEA CRUCII, pentru copiii prezenţi la spectacol s-a organizat o agapă duminicală cu sarmale. 

37. 9 septembrie 2012: Proiectul HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT ADULŢILOR. Acest proiect constă în vizionarea de către adulţi a înregistrării video fie a scenetelor de teatru realizate în cadrul programului "Hristos împărtăşit copiilor", fie a video-bookurilor catehetice. Astfel, videobookul DESPRE INVIDIE ŞI AVOCATUL EI, NERUŞINAREA  a fost dublat de lansarea blogului JURNAL TEOLOGIC, dedicat catehezelor susţinute în cadrul proiectului HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT ADULŢILOR.
 36. 9 septembrie 2012 - TEATRU BIBLIC CU UMBRE LA ATENEUL SF. PANTELIMON: premiera piesei de teatru POVESTEA LUI NICODIM în interpretarea trupei de teatru religios Ateneul Sf. Pantelimon. Pilda lucrătorilor răi, care este o adaptare a textului Evanghelic de la Ioan 3, 13-17, reprezintă debutul unui proiect ce îşi propune ca prin intermediul teatrului de umbre să fie interpreatată pentru cei mici evanghelia duminicală după un text adaptat special (secvente foto , afis , banda desenata si scenariu).
35. 8 septembrie 2012 - Proiectul MASA MICII SFINTEI MĂRII. În urma premierei scenetei PILDA LUCRĂTORILOR RĂI s-au creat premizele implementării cu ajutorul unora dintre credincioşi a miniproiectului de educaţie social-filantropică, intitulat “Masa Micii Sfintei Mării. Proiectul  Masa Micii Sfintei Mării  se înscrie în campania 'Stop însingurării!' lansată de parohie pentru ajutorarea   bătrânilor din blocul de garsoniere din Oborul Nou (Nr. 13, P 10). Programul urmareste sensibilizarea copiilor în privinţa suferinţelor provocate de boală şi singurătate; dezvoltarea coeziunii la nivelul parohiei între bătrâni, tineri şi persoane suferinde; creşterea motivaţiei pentru proiectele de asistenţă socială la nivelul parohiei; dezvoltarea spiritului antreprenorial al copiilor şi valorificarea potenţialului trupei de teatru "Ateneul Sfântului Pantelimon" şi creşterea relevanţei sale în peisajul bisericesc parohial.
34. 2 septembrie 2012 - TEATRU BIBLIC CU UMBRE LA ATENEUL SF. PANTELIMON: premiera piesei de teatru PILDA LUCRĂTORIOR RĂI în interpretarea trupei de teatru religios Ateneul Sf. Pantelimon. Pilda lucrătorilor răi, care este o adaptare a textului Evanghelic de la Matei 21, 33-44 şi 33, reprezintă debutul unui proiect ce îşi propune ca prin intermediul teatrului de umbre să fie interpreatată pentru cei mici evanghelia duminicală după un text adaptat special (secvente foto , afis , banda desenata si scenariu). În urma premierei scenetei PILDA LUCCRĂTORILOR RĂI s-au creat premizele implementării cu ajutorul unora dintre credincioşi a miniproiectului de educaţie social-filantropică, intitulat “Masa Micii Sfintei Mării. Proiectul  Masa Micii Sfintei Mării s-a derulat în data de 8 septembrie 2012 şi se înscrie în campania 'Stop însingurării!' lansată de parohie pentru ajutorarea   bătrânilor din blocul de garsoniere din Oborul Nou (Nr. 13, P 10). Programul urmareste sensibilizarea copiilor în privinţa suferinţelor provocate de boală şi singurătate; dezvoltarea coeziunii la nivelul parohiei între bătrâni, tineri şi persoane suferinde; creşterea motivaţiei pentru proiectele de asistenţă socială la nivelul parohiei; dezvoltarea spiritului antreprenorial al copiilor şi valorificarea potenţialului trupei de teatru "Ateneul Sfântului Pantelimon" şi creşterea relevanţei sale în peisajul bisericesc parohial. 
33. Duminică, 7 iulie 2012, a fost organizată prezentarea cărţii "Inefabila ardere interioară" a poetului Marius C. Nica, enoriaşul parohiei noastre. Volumul de poezie lansat în biserica noastră este dedicat soţiei care a trecut la cele veşnice după o grea suferinţă.
32. Duminică, 6 mai 2012, a debutat Atelierul de artă teatrală ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON pentru copiii şi tinerii din parohie, susţinut de un profesor de specialitate. Lecţiile cuprind exerciţii de respiraţie, frazare şi dicţie. În cadrul primei lecţii membrii trupei de teatru s-au bucurat de prezenţa doamnei VIRGINIA SORESCU, fiica autorului piesei de teatru DE DEMULT, transpusă pe un CD într-un forma audiobook încă din luna martie 2012. Totodată, cu acest prilej au început repetiţiile pentru premiera piesei de teatru DE DEMULT, care urmează să se joace pe data de 11 noiembrie 2012 (la sărbătoarea Sf. Mc. Mina). 
31. După modelul proiectului MASA BUNEI VESTIRI în zilele de 7, 15, 16 şi 22 aprilie 2012, după Sfânta Liturghie, o parte dintre membrii trupei de teatru ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON au însoţit credincioşii bisericii care au împărţit alimente bătrânilor din parohie, în cadrul proiectelor Masa de Florii, Masa din prima zi de Paşti, Masa din a doua zi de Paşti, precum şi Masa de Sf. M. Mc. Gheorghe. Facem precizarea că, în ziua de 16 aprilie 2012, bătrânii din blocul de garsoniere din Oborul Nou (Nr. 13, P 10) au beneficiat de un program cultural-duhovnicesc special, fiindu-le proiectată într-o sală de la parterul acestui bloc piesa de teatru "Patimi şi Înviere" interpetată de trupa Ateneul Sfântului Pantelimon, precum şi un film documentar despre Lumina Sfântă de la Ierusalim.
30. 1 aprilie 2012: În cadrul şcolii de duminică, doamna Păpuşica (Daniela- Georgeta), inspector de specialitate în cadrul internatului pentru tinerii cu handicap neuropsihic aflat pe Strada Balotului din zona Fundeni, a susţinut mini-conferinţa "Sfinţenia prin excelenţă profesională a asistentului social". După prezentarea filmului CONSEMNĂRI - STOP ÎNSINGURĂRII, realizat de TVR 1 - Universul credinţei, trupa de teatru ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON a mulţumit doamnei Paul Tăbârcă pentru contribuţia adusă la mediatizarea derulării proiectului Masa Buneivestiri. De asemenea, membrii acestei trupe de teatru parohial au promis doamnei Virginia Sorescu că vor începe repetiţiile pentru permiera piesei de teatru DE DEMULT.
29. Ca urmare a acţiunii de strângere de fonduri desfăşurată prin intermediul lansării unui audiobook cu piesa de teatru religios "De demult", scrisă de col. magistrat Diniu N. Ioan, membrii trupei de teatru "Ateneul Sfântului Pantelimon" au mers duminică, 25 martie 2012, după Sfânta Liturghie, cu alimente atât la bătrânii din parohie, cât şi la tinerii cu handicap neuropsihic din internatul aflat pe Strada Balotului din zona Fundeni. Acţiunea care s-a desfăşurat în cadrul proiectului MASA BUNEI VESTIRI care marchează partea finală a Concursului naţional de miniproiecte de educaţie social-filantropică "Copilul învaţă iubirea lui Hristos".
28. 20 martie 2012: Participarea la emisiunea "Răspunsuri duhovniceşti", difuzată de postul Radio Trinitas al Patriarhiei Române, moderată de părintele diacon Teodor Gradinaciuc, dedicată programelor parohiale iniţiate în decursul acestei luni, în special prin campaniile "Stop însingurării" şi "Sfinţenie prin excelenţă profesională".
27. 18 martie 2012: În cadrul Şcolii de duminică de la biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc, a avut loc prezentarea mărcii poştale care reproduce icoana Învierii Domnului (1876) aflată în patrimoniul bisericii Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc, un proiect filatelic pregătit de Romfilatelia cu binecuvântarea Preafericitului Părintelui Patriarh Daniel. Prezentarea acestei mărci poştale, care se adresează copiilor care participă la orele de cateheză HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR!, a fost făcută de doamna ALINA DUMITRACHE, Şeful Biroului de Relaţii Publice al Romfilatelia (tel. 0720900954). Evenimentul face parte din campania parohială SFINŢENIE PRIN EXCELENŢĂ PROFESIONALĂ care se adresează tinerilor ortodocşi din parohie şi are ca scop furnizarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare formării profesionale ulterioare.
26. 10 martie 2012: LANSAREA AUDIOBOOK-ULUI DE DEMULT, COLECTA PENTRU MASA BUNEI VESTIRI ŞI CATEHIZAREA ADULŢILOR PRIN INTERMEDIUL UNEI PIESE DE TEATRU DEDICATE VIEŢII SF. MC. MINA ÎN LECTURA COPIILOR DIN TRUPA DE TEATRU ATENEUL SF. PANTELIMON, proiecte derulate în cadrul campaniei parohiale STOP ÎNSINGURĂRII! şi al Concursului naţional de miniproiecte de educaţie social-filantropică “Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, organizat de Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 1 februarie - 21 mai 2012;
25. 26 februarie 2012: Vizita de lucru la postul Radio TRINITAS al Patriarhiei Române unde a avut loc înregistrarea pe suport audio a piesei de teatru "DE DEMULT", scrisă în 1914 de col. magistrat DINIU N. IOAN (1893-1985) şi pusă la dipoziţie în acest scop de doamna Virgina Sorescu, fiica scriitorului. Această vizită de lucru a constituit totodată şi demararea campaniei „SFINŢENIE PRIN EXCELENŢĂ PROFESIONALĂ”. Această nouă campanie cuprinde acţiuni în domeniul adaptabilităţii tinerilor creştin-ortodocşi care participă la Şcoala de duminică de la biserica Sfântul Pantelimon de la Foişorul de Foc (formarea profesională şi învăţarea de-a lungul vieţii prin furnizarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare practicării ocupaţiilor de tip "dominant" (ex. învăţător, jurnalist), "de străpungere" (ex. îngrijitor bătrâni la domiciliu) sau "care şi-au schimbat semnificativ conţinutul" (ex. specialist în relaţii publice) prin susţinerea de prezentări de meserii, cursuri de formare şi vizite de lucru;
24. 5 februarie 2012: Prezentarea cărţii "DE DEMULT" care contine o piesă de teatru scrisă în 1914 de col. magistrat DINIU N. IOAN (1893-1985). Cu acest prilej, a fost lansată o invitaţie de către doamna Virgina Sorescu, fiica scriitorului, ca trupa de teatru ATENEUL SFANTULUI PANTELIMON să pună în scenă acestă scenetă despre activitatea misionar-religioasă de încreştinare dintre anii 300-304 din Iudeea. (despre moment)
23. 29 ianuarie 2012: Prezentarea cărţii în format electronic "Cuvinte pentru copii şi părinţii lor", un ghid practic propriu alcătuit în cadrul programului catehetic Hristos împărtăşit copiilor.
22. 22 ianuarie 2012: Prezentarea cărţii "Eminescu istoric, preţuit de N. Iorga. Mileniul întunecat" a domnului Dan Ion Predoiu. Cu acest prilej, a fost lansat blogul BUCURIA ÎNTÂLNIRII, pruducţie a ATENEULUI SFÂNTUL PANTELIMON dedicat semnificaţiei vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România (7, 8 şi 9 mai 1999). (despre moment)
21. 16 ianuarie 2012: Difuzarea pe cele două ecrane mari amplasate în curtea bisericii a scenetei PATIMI ŞI ÎNVIERE, o piesă de teatru după un scenariu propriu şi interpretată de trupa ATENEU a parohiei Sfântul Pantelimon despre condiţia umană deplorabilă a celor care deşi cred în minuni, nu cred în Dumnezeu, în paralel cu ecranizare transmisă de postul de televiziune TRINITAS al Patriarhiei Române în data de 16 ianuarie 2012, la sfârşitul slujbei de resfinţire şi a Sfintei Liturghii oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la biserica Sfântul Pantelimon de la Foişorul de Foc din Bucureşti în prima duminică după incendiul din seara zilei de 9 ianuarie 2012. (despre moment)
20. 2-5 ianuarie 2012: CAMPANIA CONECTEAZĂ-TE LA VIAŢA PAROHIEI!.Anul acesta, obiceiul preotului de “a merge cu botezul” în ajunul Bobotezei (6 ianuarie) în parohia Sfântul Pantelimon de la Foisul de Foc din Bucureşti este dublat de campania "CONTECTEAZĂ-TE LA VIAŢA PAROHIEI". Campania urmăreşte convingerea cât mai multor familii tinere de creştini care au acces la Interent să urmărescă pagina de blog Ateneul Sfântului Pantelimon. În acest scop au fost împărţite cărţi poştale ilustrate cu secvenţe şi cele mai importante replici din piesa de teatru religios "Dumnezeu s-a milostivit!", o producţie proprie programului Ateneul Sf. Pantelimon.
19. 25 decembrie 2011: TEATRU LA ATENEU - Sceneta religioasă pentru copii “POVESTE DE CRĂCIUN”, organizată pentru enoriaşii Bisericii Sf. Pantelimon de la Foişorul de Foc din Bucureşti cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului (25 decembrie).
18. 17 decembrie 2011: DESCHIDE USA CRESTINE - CAMPANIA STOP INSINGURARII.Anul acesta, obiceiul preotului de “a merge cu icoana” în ajunul Naşterii Domnului (25 decembrie) în parohia Sfântul Pantelimon de la Foisul de Foc din Bucureşti este dublat de campania "STOP ÎNSINGURĂRII". Campania urmăreşte convingerea cât mai multeor familii tinere de creştini să îngrijească de câte un bătrân din parohie care trăieşte sentimentul singurătăţii ca pe o boală care îl face să-şi dorească cât mai curând sfârşitul vieţii.
17. 11 decembrie 2011: Proiectul HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT ADULŢILOR CU AJUTORUL COPIILOR-CATEHIZAREA PĂRINŢILOR. Acest proiect constă în vizionarea de către adulţi a înregistrării video a scenetei "Şcoala călugăriei", realizată de copii în cadrul programului "Hristos împărtăşit copiilor". Credem că folosind o strategie catehetică pe cât de ingenioasă, pe atât de utilă, răbdarea şi interesul comunităţii parohiale faţă de munca generaţiei "Hristos împărtăşit copiilor" a demonstrat că în comunitatea creştină putem învăţa unii de la alţii, indiferent de vârstă. De altfel, sceneta "Şcoala călugăriei", dedicată vieţii Sf. Dimitrie Basarabov, Ocrotitorul Bucureştilor, prin care practic copiii îşi catehizează părinţii a constituit pretextul unei dezbateri aprinse despre rezistenţa noilor generaţii de tineri în faţa tentaţiilor de însingurare şi de alienare a unei societăţi de consum extrem de persuasivă. Astfel, proiecţia piesei de teatru amintită a fost dublată de un interviu radio referitor la această temă.
16. 11 decembrie 2011: - HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR PRIN TAINA EUHARISTIEI (moment liturgic de spovedit şi împărtăşit a copiilor care participă la Şcoala de duminică) (despre moment)
15. 4 decembrie 2011:
ATENEU DE SĂRBĂTORI PENTRU TINERII CU DIZABILITĂŢI. (exerciţii practice în cadrul Şcolii de duminică): Programul cultural-religios Ateneul Sfântului Pantelimon şi-a propus derularea unui proiect ce are în vedere contemplarea operelor de artă în scop terapeutic a cărui ţintă o constituie persoanelor care sunt inhibate social, au o formă de autism sau le e frică să vorbească şi să te privească, aşa cum este cazul celor 60 + 14 de persoane adulte cu handicap neuropsihic internate în strada Balotului din zona Fundeni.. Pe lângă administrarea Sfintei Împărtăşanii, s-au desfăşurat activităţi dramaterapeutice cu persoanele de la acest centru prin proiectarea piesei de teatru religios POVESTE DE CRĂCIU şi colindarea celor care au nevoie de dezvoltare personală, vindecare emoţională şi transformare individuală.
14. 1 decembrie 2011: TÂRGUL DE ARTIZANAT CREŞTIN (cu prilejul Nasterii Domnului) care are ca scop valorificarea în scop misionar-caritativ a manifestării teatrale şi cinematografice O POVESTE DE CRĂCIUN. Cărţi poştale cu cele mai frumoase momente artisitce din această piesă de teatru vor fi valorificate pentru a pregăti campania "Mângâierea bolnavilor prin dramoterapia religioasa" din data de 4 decembrie 2011 (vezi aici imaginea cărţii poştale).
13. 20 noiembrie 2011: ATENEU PE HÂRTIE: Vernisajul expoziţiei de fotografie "Ateneu pe hârtie" cu ocazia aniversării a 3 ani de la lansarea periodicului ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON. În cadrul expoziţiei vor fi prezentate enoriaşilor bisericii Sf. Pantelimon toate cele opt numere ale periodicului, pe care le-am publicat până la această dată. (despre eveniment)
12. 13 noiembrie 2011: ATENEU PE BLOG: Vernisajul expoziţiei de fotografie "Ateneu pe blog" cu ocazia aniversării a 3 ani de la prima postare pe blogul www.ateneulsfantuluipantelimon.blogspot.com. În cadrul expoziţiei vor fi prezentate enoriaşilor bisericii Sf. Pantelimon cele mai reuşite postări pe blog. (foto, Discuţii despre însemnătatea tehnologiei informaţiei pentru copii - Ziarul Lumina, 11.11.2011, Cateheză despre teroarea comunismului şi utilizarea internetului - Ziarul Lumina, 14.11.2011, Pastoraţie prin intermediul blogului - Ziarul Lumina, 15.11.2011)
11. 6 noiembrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 7: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/ŞCOALA CĂLUGĂRIEI (DESPRE ASCULTARE & CONTRA VICLENIEI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. După vizionarea piesei de teatru ŞCOALA CĂLUGĂRIEI (despre Viaţa Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului), cu ajutorul fişei auxiliare se vor discuta principalele teme puse în dezbatere. Ca de exemplu:
1. Adevăr & Minciună.
2.Ascultare & Viclenie (inclusiv cea călugărească).
3. Şcoala călugăriei, şcoala ascultării. (TEXT (povestea vietii), TEXT (piesa de teatru), FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU)
10. 30 octombrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 6: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/UN CRACIUN DE POVESTE (DESPRE INOCENTA & CONTRA PROSTIEI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. După vizionarea piesei de teatru UN CRACIUN DE POVESTE (despre NASTEREA MANTUITORULUI NOSTRU HRISTOS), cu ajutorul fişei auxiliare se vor discuta principalele teme puse în dezbatere. Ca de exemplu:
1. Naşterea Domnului nostru Hristos, renaşterea/învierea omului.
2.Naşterea şi Învierea Domnului nostru Hristos & Sfinţenia omului (posibilitatea transformării duhovniceşti a omului).
3. Naşterea Domnului & Nevinovăţia pruncilor. (TEXT, FOTO 1, Foto 2, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU)
9. 23 octombrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 5: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/FANTANA ORTODOXIEI (DESPRE RESPECTAREA VALORILOR & CONTRA INVIDIEI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. După vizionarea piesei de teatru FÂNTÂNA ORTODOXIEI (despre Crezul Ortodox), cu ajutorul fişei auxiliare se vor discuta principalele teme puse în dezbatere. Ca de exemplu:
1. Invidia, piedică în calea sfinţeniei.
2. Păcatul invidiei, sursa disputelor periculoase pentru sufletul şi trupul omului.
3. Lui Dumnezeu nu-i plac disputele! (TEXT, FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU)
8. 17 octombrie 2011 - Difuzarea de catre "Radio Trinitas" a piesei de teatru SCOALA CALUGARIEI / VIATA CUV. DIMITRIE CEL NOU DIN BASARABI, inregistrata cu ocazia celui de-al doilea hram al bisericii Sf. M.Mc. Pantelimon de la Foisorul de Foc. (TEXT (povestea vietii), TEXT (piesa de teatru), FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU)
7. 16 octombrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 4: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/DUMNEZEU S-A MILOSTIVIT (DESPRE DREPTATE & CONTRA CINISMULUI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. După vizionarea piesei de teatru DUMNEZEU S-A MILOSTIVIT (Viaţa Sf. Ioan Botezătorul), cu ajutorul fişei auxiliare se vor discuta principalele teme puse în dezbatere. Ca de exemplu:
1. Dumnezeu respectă libertatea noastră de a opta între a deveni sfinţi sau păcătoşi!
2. Dreptate&Sfinţenie (sfintenia, o formă de revoltă împotriva ororilor comise în general de păcat?).
3. Dumnezeu este mult mai milostiv decât suntem noi, oamenii! (Text, Foto, Video, Audio, Reportaj Tv, Reportaj radio 1, Reportaj radio 2, FISA DE LUCRU)
6. 9 octombrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 3: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/SF. M. MC. PANTELIMON, DOCTORUL FARA DE ARHINTI(DESPRE SFINTENIE & CONTRA CORUPŢIEI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. upă vizionarea piesei de teatru SF. M. MC. PANTELIMON, DOCTORUL FARA DE ARGINTI, cu ajutorul fişei auxiliare se vor discuta principalele teme puse în dezbatere. Ca de exemplu:
1. Motivaţiile şi consecinţele sfinţeniei în circumstanţele concrete ale vieţii (De ce aş deveni un sfânt?);
2. Problema raportului dintre păcat, în special corupţie, şi sfinţenia la şcoală sau la locul de muncă (Să ne fie ruşine de propriile păcate!);
3. Sfinţenia, condiţie "sine qua non" a demnităţii umane (Sfinţenia presupune curajul afirmării demnităţii umane! DE CE SĂ FIM DEMNI?). (Text, Foto, Audio, Video, FISA DE LUCRU)
5. 2 octombrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 2: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/CUVIOASA PARASCHIVA, MULTMILOSTIVA LUI DUMNEZEU NEMILOSTIVITA DE OAMENI (DESPRE MILOSTENIE & CONTRA TUPEULUI SAU A MÂNDRIEI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. După vizionarea piesei de teatru, cu ajutorul fişei auxiliare se vor discuta principalele teme puse în dezbatere. Ca de exemplu:
1. Problema raportului dintre păcat şi milostenie (sau comuniunea de interese şi generozitatea umană?);
2. Problema raportului dintre milostenie, libertatea umană şi "dreptul" la păcat;
3. Problema raportului dintre "dreptul" la păcat şi ruşine (TEXT, FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU)
4. 25 septembrie 2011 - MATINEU LA ATENEU 1: PIESE DE TEATRU RELIGIOS CĂTRE TINERI ŞI PĂRINŢII LOR/HRISTOS A INVIAT! (DESPRE CREDINTA & CONTRA SCLAVIEI PĂCATULUI): Proiectarea pieselor de teatru religios din arhiva personala a parohei in cadrul Scolii parohiale de duminică. După vizionarea piesei de teatru HRISTOS A INVIAT!, cu ajutorul fişei auxiliare s-au discutat urmatoarele teme:
1. Problema raportului dintre minuni şi Dumnezeu;
2. Problema raportului dintre libertatea umană şi ajutorul lui Dumnezeu;
3. Problema raportului dintre libertatea umană şi "dreptul" la păcat. (TEXT, FOTO, AUDIO, VIDEO, FISA DE LUCRU)
3. 11 septembrie 2011 - ŞCOALA DE DUMINICĂ (Debutul proiectului). În perspectivă, programul va cuprinde: cateheza "Hristos împărtăşit copiilor", atelier de teatru religios pentru copiii între 6 şi 14 ani - MATINEU LA ATENEU (vizionarea, comentarea şi interpretarea unor piese de teatru produse special pentru ei), agapă duminicală pentru copii, deplasarea la domiciliul unor persoane vârstince din parohie pentru a le oferi o bucată de pâine. (date despre prima scoala de la biserica Sf. Mc. Pantelimon)
2. 11 septembrie 2011 - DINEU LA ATENEU: CATEHIZAREA ADULŢILOR CU AJUTORUL SCENETELOR DE TEATRU JUCATE DE COPII prin proiectarea piesei Dumnezeu s-a milostivit, dedicată anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. (Catehizarea părinţilor cu ajutorul copiilor)
1. 26 iulie 2011
-
TEATRU LA ATENEU: premiera piesei de teatru DUMNEZEU S-A MILOSTIVIT în interpretarea trupei de teatru religios Ateneu. DUMNEZEU S-A MILOSTIVIT este povestea vieţii Sf. Ioan Botezătorul şi reprezintă un proiect derulat în contextul în care 2011 a fost declarat Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română (Text, Foto, Video, Audio, Reportaj Tv, Reportaj radio 1, Reportaj radio 2, FISA DE LUCRU).

Niciun comentariu: