joi, 22 august 2013

Atelier de icoane 12: Apa cea vie, foc răcoritor al ortodoxiei

Biserica „Sfântul Pantelimon“ - Foişorul de Foc din Bucureşti a găzduit miercuri, 21 august 2013, cel de-al 12-lea atelier de pictură pe sticlă intitulat „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“. Ateliere se desfăşoară sub forma unei tabere de pictură, sunt susţinute de artista Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York şi au ca obiectiv realizarea de către tinerii din parohie a expoziţiei de icoane pe sticlă şi desen cu mesaj creştin intitulată "Apa cea vie". Cel de-al doisprezecelea atelier de pictură şi desen organizat de parohia bucureşteană şi-a propus să exploreze semnificaţia iconografică a focului sfânt, care acoperă Sfântul Altar, motiv pentru care tema aleasă a fost "Apa cea vie, foc răcoritor al Ortodoxiei". 

Să nu uităm că Botezul direct al Bisericii cu Sfântul Duh revarsat de sus s-a făcut la Cincizecime sub forma limbilor de foc. În acest sens, imaginea rugului aprins de pe Muntele Sinai văzut de Moise reprezintă un simbol al Bisericii, poarta de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie al Nyssei afirmă că descălţarea sandalelor de către Moise reprezintă un gest de asceză, de renunţare la grijile vieţii pământeşti, aşa cum trebuie să procedăm noi oridecâteori intrăm in Biserică. Altfel, minunea Luminii Sfinte care se aprinde de Paşti la mormântul Mântuitorului nostru Hristos - privită prin prisma jertfei Proorocului Ilie care coboară foc din Cer vădindu-i pe preoţii mincinoşi sau a obiceiului aprinderii menorei de Hanuka (lb. ebraică, "dedicaţie") care comemorează eliberarea Ierusalimului prin victoria evreilor Macabei - comportă această latură de întărire a credinţei în prezenţa proniatoare în lume a lui Dumnezeu care vindecă omul de griji inutile, false şi mincinoase „împiedicându-l să mai săvârşească binele”, după cum se exprimă Metodiu de Olimp.

Într-un mod cu totul paradigmatic, sensul purificator al materiei Tainei Sfântului Botez este dat de apă, iar nu de foc, arătând în acest fel limitele efectelor violenţei cu care patimile acţionează asupra materiei, adică ale păcatului care riscă să slăbănogească sufletul omului. Astfel, Biserica arată că se opune oricărei forme de violenţă a materiei asupra sufletului. De aceea şi naşii de botez, meşterii iconari ai sufletului copilului botezat de preot, trebuie să îndeplinească condiţia principală de a fi măcar ei înşişi chip al Duhului Sfânt.

Însă nu am înţelege nimic din cele explicate dacă nu luăm în considerare faptul că în rugăciunile care se fac înainte de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Hristos, Sfânta Împărtăşanie este un "foc răcoritor".

În concluzie, apa şi focul consitituie din punct de vedere teologic două elemente complementare.

Tot astfel, în mod paradoxal, planificata expoziţie "Apa cea vie" are scopul de a aprinde sufletele credincioşilor parohiei Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc. Contactul cu icoanele pe sticlă ale copiilor sperăm să ardă orice prejudecată, aşa cum incendiul care a cuprins turlele bisericii noastre parohiale în seara zilei de 9 ianuarie 2012 a condus la înnoirea acestui lăcaş de cult din Bucureşti într-un mod atât de minunat. Să dea Dumnezeu ca ambele să se transforme în cuptorul Duhului Sfânt în care se vor coace oameni buni, ca pâinea lui Dumnezeu. Astfel, Biserica Sf. Pantelimon îşi va vedea încă odată reconfirmată  realmente imaginea de rug aprins cum a fost cel de pe Muntele Sinai.
Niciun comentariu: