joi, 13 decembrie 2018

Spectacolul „Osânda Cărţilor” la Teatrul Naţional Bucureşti, 19 decembrie 2018, ora 12.00
Aniversarea Centenarului Marii Unirii şi comemorarea eroilor care s-au jertfit în decembrie 1989 prin spectacolul „Osânda Cărţilor” la Teatrul Naţional Bucureşti


Ateneul Sfântului Pantelimon a organizat spectacolul de teatru „Osânda cărţilor” în Sala Media a Teatrului Naţional Bucureşti, miercuri, 19 decembrie 2018, ora 12.00, pentru aniversarea Centenarului Marii Unirii şi comemorarea eroilor care s-au jertfit în decembrie 1989.  
Realizarea unității naționale de la 1 decembrie 1918 şi jertfa pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român a eroilor din decembrie 1989 constituie un arc peste timp, ai cărei pilaştri sunt adânc înrădăcinaţi în credinţa românilor în Dumnezeu.  
Armata şi Biserica au consfinţit idealul de libertate şi unitate națională exprimat cu fermitate de poporul nostru în aceste două momente istorice cruciale pentru România.  Un simbol al efortului comun al Armatei şi Bisericii de încurajare morală a luptătorilor pentru recunoaşterea valorii identitare româneşti şi a respectului noilor generaţii faţă de înaintaşii eroi ar putea fi reprezentat de imaginea preotului militar din Primul Război Mondial.
Printre preoţii confesori ai Primului Război Mondial s-a numărat şi părintele Creţu C. Gheorghe (1880-1956) de la parohia Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc şi precursorul aşezământului cultural „Ateneul Sfântului Pantelimon” de la această biserică bucureşteană. Înzestrat cu talent oratoric, putere de convingere şi de mobilizare, părintele Creţu C. Gheorghe  a îngrijit soldații răniți, a organizat colecte de cărţi şi de alimente, încurajând moral şi ajutând material pe luptătorii români pentru libertate şi unitate națională, dar şi populaţia din Basarabia.  
Ateneul Sfântului Pantelimon a aniversat Centenarul Marii Unirii şi comemorează eroii care s-au jertfit în decembrie 1989 prin omagierea personalităţii preotului militar Creţu C. Gheorghe, iniţiatorul unei mişcări culturale intitulate în anul 1941 „Ateneul Sfântului Pantelimon” care a supravieţuit represiunii comuniste din România prin cult, adică prin valorificarea duhovnicească a „Acatistului Sfântului Pantelimon”.  
Spectacolul „Osânda cărţilor” a fost însoţit de o proiecţie video despre părintele Creţu C. Gheorghe şi o prezentare a „Jurnalului de front” scris pe parcursul Primului Război Mondial.
###
Sala Media a Teatrului Naţional Bucureşti – situată foarte aproape de scena principală a luptei împotriva lui Ceauşescu în care au murit primii tineri călcaţi de TAB-uri în decembrie 1989, Piaţa Universităţii - a fost locul cel mai potrivit pentru a găzdui acest eveniment unic în tabloul spiritual-cultural-artistic al vremurilor prezente profund măcinate de instabilitate şi lipsă de esenţă.
„Ateneul Sfântului Pantelimon” - prin programele pe care le-a dezvoltat în cei 10 ani de activitate constantă de la reînfiinţare - a reuşit să adune la un loc actori profesionişti care sunt pregătiţi să devină vocea care vorbeşte societăţii civile din prezent, dar şi urmaşilor noştri, despre faptele bune şi valorile anonime care se realizează permanent, dar care nu au încă posibilitatea să se facă cunoscute pentru a deveni o forţă în slujba binelui.
Spectacolul constituie punctul de pornire într-o lecţie de istorie despre care se vorbeşte prea puţin, dacă nu chiar deloc în contextul acesta în care anul 2018 este Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918 la nivelul Patriarhiei Române: cenzura comunistă a cărţilor şi manualelor de istorie care cuprindeau harta României Întregite sau referiri la acest capitol din trecutul patriei noastre.
 Spectacolul de teatru „Osânda cărţilor” este un puzzle artistic format din actori profesionişti, (Simona Pandele, Răzvan Răduţă, Ana Maria Carablais, Beatrice Rubică/Maria Ene, Axel Moustache şi Andrei Ciopec - voce, precum şi copiii David Tudor - voce şi Dragoş Ene - voce) care prezintă perioade istorice din viaţa poporului român, respectiv Primul Război Mondial, Marea Unire şi Perioada Comunistă, reflectate dramatic în viaţa unei familii tradiţionale româneşti.
 Proiectul s-a desfăşurat cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin ARCUB. 


 
sursa: https://www.facebook.com/lumina.cuvantului/videos/306014670048668/


Echipa “Osânda cărţilor”

Niciun comentariu: