miercuri, 16 august 2017

Debutul celui de-al doilea semestru de activităţi întreprinse de membrii Ateneului Sfântului Pantelimon

Duminică, 13 august 2017, după Sfânta Liturghie a avut loc lansarea celui de-al 36-lea număr al publicaţiei ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON, periodicul Departamentului pentru copii şi tineret de la parohia Sf. Pantelimon.

Lansarea acestui periodic prefaţează debutul celui de-al doilea semestru de activităţi întreprinse de membrii Ateneului Sfântului Pantelimon. Reafirmându-şi solidaritate cu restul comunităţii parohiale, Departamentul pentru copii şi tineret a decis să direcţioneze - cu acordul donatorului, familia Ştefănescu  - resursele destinate debutului celui de-al doilea semestru al activităţilor sale (1000 lei) în favoarea proiectului de reînnoire a picturii pe frescă a bisericii Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc.
Este pentru a treia oară de la debutul lucrărilor de pictură de la această biserică când Ateneul Sfântului Pantelimon îşi oferă în felul acesta sprijinul concret la îmbogăţirea patrimoniului  bisericesc de la această parohie, potrivit principiilor enunţate în cartea „Fântâna Ortodoxiei”, îndreptarul duhovnicesc pentru copii şi părinţii care participă la acest program catehetic iniţiat în Bucureşti.

 Cel de-al doilea seminar de activităţi pe anul 2017 este dedicat împlinirii a 10 ani de la reînfiinţarea Serviciului pentru tineret Ateneul Sfântului Pantelimon din cadrul comitetului parohialde la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc şi a 5 ani de la iniţierea lucrărilor de restaurare ale acestei biserici bucureştene după incendiul din iarna anulului 2012. În acest scop, propunem ca în cadrul atelierelor de pictură pe lemn care vor debuta duminică, 20 august 2017, să fie pictată icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos Atotţiitorul zugrăvită de pictorul Pioară Oprea pe cupola turlei Pantocrator, locul din care a izbucnit cu cinci ani în urmă incendiul.  

Niciun comentariu: