miercuri, 9 august 2017

ATENEUL COPIILOR SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANINOUL Proiect
1. Titlul proiectului:
ATENEUL COPIILOR SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANI

2. Echipa proiectului (coordonatori, resursele umane direct implicate în implementarea proiectului)
Coordonator proiect: Pr. Teleanu Bogdan Aurel
Sunt preot, pasionat de activităţile religioase desfăşurate cu copiii şi tinerii încă din anul 1997, pe vremea când eram pedagog la Seminarul Teologic. Din anul 2008 am dezvoltat la parohia Sfântul Pantelimon din Bucureşti un program social-cultural de lucru cu copiii cu vârste cuprinse între 4-18 ani. Principiile mele de lucru cu copii şi tinerii au fost sintetizate de mine în anul 2013 în cartea „Fântâna Ortodoxiei”, care a cunoscut o largă difuzare. Ulterior, în anul 2014, Consiliul parohial al parohiei bisericii Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti mi-a încredinţat sarcina reînfiinţării Serviciului pentru tineret din cadrul comitetului parohial care are ca obiective  desfăşurarea  de dezbateri cu prezentări, pelerinaje, activităţi sportive, colectare şi distribuire de ajutoare, munca voluntara, publicarea unei foi parohiale, simpozioane, spectacole, recitaluri de muzica, etc..
În cadrul Serviciului pentru copii şi tineret din cadrul comitetului parohial am continuat activitătile sub denumirea de Ateneul Sfântului Pantelimon realizând următoarele proiecte: teatru religios (10 piese de teatru după un scenariu propriu), ateliere de pictură pe lemn şi sticlă (7 expoziţii organizate la parohie), acţiuni permanente şi ocazionale de binefacere în folosul comunităţii, organizarea de pelerinaje gratuite pentru copii din comunitatea parohială, editarea unui periodic care reflectă toate aceste activităţi (peste 35 de numere).

3. Locul desfăşurării proiectului:
parohia Sf. Pantelimon Bucureşti Sector 2

4. Durata proiectului:          
de la    20 octombrie 2017         până la    20 decembrie 2017

5. Rezumatul proiectului
În ianuarie 2018 va avea loc Jubileul Ateneului Sfântului Pantelimon la împlinirea a 10 ani de la reactivarea Serviciului pentru tineret din cadrul parohiei Sfântul Pantelimon din Bucureşti, motiv pentru care propunem realizarea în anul 2017 a proiectului “ATENEUL COPIILOR SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANI”. În cadrul acestui proiect, care se va desfăşura duminical în perioada 20 octombrie – 20 decembrie 2017, va fi tratată următoarea temă: „Metode parentale de evitare a violenţei în familie, şcoală şi societate”. Proiectul va fi susţinut de un eveniment omagial în data de 15 decembrie 2017 în care vor fi prezentate rezultatele programului constând într-o expoziţie cu icoanele pictate pe lemn de copii în cadrul atelierelor de pictura, discuţii libere pe tema „Metode parentale de evitare a violenţei în familie, şcoală şi societate” şi lansarea albumului omagial intitulat ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI.

6. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele şi priorităţile specifice programului de catehizare a copiilor şi tinerilor din parohie:
Realizarea, prin diferite mijloace de exprimare artistică, a unor activităţi cu caracter cultural, prin care este promovat în rândul comunităţii Sectorului 2 spiritul milosteniei creştine, din perspectivă istorică şi socială

DESCRIEREA PROIECTULUI:
7. Justificarea şi oportunitatea proiectului/Problema identificată
În contextul în care asistenţa socială contemporană, inclusiv cea desfăşurată de Biserică, cunoaşte o profundă fundamentare secularizată, bazată pe un umanism antropocentric şi autosuficient,  soluţia practică oferită de programul social-filantropic desfăşurat la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti o reprezintă inculturarea virtuţii milei creştine în puterea de a face binele.
În momentul în care am ajuns în 2008 la parohia Sfântul Pantelimon, am întâlnit acolo o comunitate vie. Ceea ce se desfăşoară în prezent sub numele de Ateneul Sfântului Pantelimon se derula deja în parohie. Mă refer atât la aspectul social-filantropic, cât şi la cel cultural-misionar. Concret, tinerii, dar şi adulţii din parohie aveau grijă de persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate, iar, pe de altă parte, manifestau o mare atenţie faţă de copii, pregătind scenete de teatru sau icoane în cadrul unor ateliere de artizanat. Organizarea aceasta exista încă din perioada celor două războaie mondiale şi a supravieţuit discret regimului comunist. Cu un asemenea interes faţă de acest tip de activitate m-am mai întâlnit în perioada în care am fost pedagog la Seminarul Teologic şi desfăşuram, la cererea elevilor, piese de teatru şi cenacluri.
Ideea aceasta de a denumi ceea ce facem noi cu numele Ateneul Sfântul Pantelimon provine din anul 1941. Atunci a fost înfiinţat prima dată un periodic al parohiei cu numele acesta şi, încă  de atunci preoţii de la biserica Sfântul Pantelimon îşi propuneau să facă ceea ce continuăm noi astăzi. Precizăm că, în ciuda etimologiei sale neclare, cuvântul ateneu (gr. tekne - artă, tehnică) sugerează înţelepciunea sau inteligenţa practică a artizanilor, a abilităţii şi ingeniozităţii lor de a lucra manual.
De altfel, de la aceşti tineri şi de la părinţii lor care veneau la parohie am înţeles următorul lucru: singura educaţie catehetică practică pe care pot să o fac, astfel încât să le fie de folos şi lor şi semenilor, este educaţia pentru milostenie. Asta ar rezuma tot ceea ce reprezintă Ateneul Sfântului Pantelimon care nu reprezintă numai o formă de apostolat cultural sau artistic, ci are scopul de a transmite mai departe această dorinţă de a face milostenie. Chiar întrebam o tânără cum pot să le spun copiilor să facă ceea ce fac ei după atâţia ani şi fac constant, această milostenie? Cine i-a învăţat pe ei de fapt? Şi mi-a spus foarte clar: şcoala vieţii.
De la astfel de oameni am înţeles mesajul că eu trebuie să fiu preotul marginalizaţilor.
Însuşirea virtuţii milosteniei nu se predă teoretic participanţilor la programul Ateneu Sfântului Pantelimon, ci prin intermediul pictării icoanelor, prin interpretarea unor roluri în piese de teatru religios şi discutii libere pe teme sugerate de agenda Patriarhiei Române.
Concret, modul de inculturare adoptat în cazul proiectului desfăşurat sub numele Ateneul Sfântul Pantelimon este acela de a-l face pe fiecare copil să înţeleagă că stă în puterea lui să picteze o icoană sau să interpreteze un rol într-o piesă de teatru religios pe care mai apoi să le valorifice în beneficiul unei persoane care are nevoie de ajutor.

8. Scopul şi obiectivele proiectului 
Scopul proiectului “Ateneul Copiilor Sf. Pantelimon” îl reprezintă dobândirea puterii de a face binele de catre copiii implicati direct in derularea proiectului si totodata pregatirea Jubileului Ateneul Sfântului Pantelimon la împlinirea a 10 ani de la reactivarea Serviciului pentru tineret din cadrul parohiei Sfântul Pantelimon, continuand astfel scopul central al programului parohial „Atenul Sfantului Pantelimon”.
Printre obiectivele “Ateneului Copiilor Sf. Pantelimon” enumerăm:  
1. Implicarea cât mai multor voluntari în scopul dobândirii puterii de a face binele;
2. Elaborarea de produse culturale de calitate pentru persoanele invitate la Jubileu;
3. Practicarea sfinţeniei în circumstanţe concrete ale vieţii (la nivel de familie, parohie, şcoală, stradă, cartier, oraş, ţară);
4. Îmbogăţirea patrimoniului cultural (prin pictarea de icoane);
6. Însuşirea de către tinerii creştini a idealului de a deveni “buni creştini şi buni români” (prin demonstrarea măsurii ataşamentului lor faţă de valorile creştine împărtăşite din moşi strămoşi).
7. Sintetizarea tuturor activităţilor într-un Album care să-l ghideze şi în viitor!

9. Grupuri ţintă, beneficiari (direcți şi indirecți)
  1. Beneficiari direcţi:
-          25 copii de la Şcoala parohiala de duminica
-          participanţi la evenimentul din 15 decembrie 2017
  1. Beneficiari indirecţi: familiile copiilor; cercul de prieteni, şcolile de unde provin copiii, comunitatea creştină de la biserica Sfântul Pantelimon (peste 100 de persoane);

10. Activităţile proiectului (graficul activităţilor, locul de desfășurare, alte detalii relevante: mijloace, metode, responsabili activități, etc)
1.      In perioada 20 octombrie -  17decembrie 2017, respectiv 22,29 – octombrie; 05, 12, 19 26 – noiembrie; 03, 10, 17-decembrie în cadrul bisericii Sfântului Pantelimon între orele  12.00 – 13.30 se vor organiza ore de cateheză şi pictură cu temă religioasă.
2. Eveniment aniversar „ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI” care va avea urmatorul program de desfasurare:
1. Data: 15 decembrie 2017
2. Locul: biserica Sfântul Pantelimon
3. Beneficiarii directi: 100 de copii +  50 de invitati
4. Activitati (gen)
4.1. Lansare albumnului ATENEUL COPIILOR SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANI”.
4.2. Discutie libera despre „Metode parentale de evitare a violenţei în familie, şcoală şi societate”
4.3. Proiectie reportaje despre activităţile desfăşurate în trecut
4.4. Premiere a copiilor implicaţi în proiect

11. Impactul preconizat şi rezultatele estimate
Generaţia aceasta a primilor copii care au participat la programul Ateneul Sfântului Pantelimon a fost fin observată de regretata artistă Irina Petrescu. Ea spunea, la un moment dat, participând la acest program, că i se pare că aceşti copii vor fi un pic altfel. Sunt nişte copii care au încercat şi încearcă serios să-şi ocupe prin muncă locul în societate. Ei au receptat foarte clar următorul mesaj: dobândirea sfinţeniei prin muncă. Prin acest program, am încercat să îi motivez să participe la teatru, să participe la atelierele de pictură, spunându-le că dobândesc sfinţenia prin muncă. Munca de a învăţa textul unei piese de teatru, munca de a picta o icoană, practic asta a fost dorinţa mea: să-i învăţ că sfinţenia se dobândeşte în circumstanţe concrete ale vieţii, nu stând pe un fotoliu şi nefăcând nimic. Sfinţenia nu pică din cer. Chiar dacă noi spunem că este un rezultat al harului lui Dumnezeu, sfinţenia este o conlucrare între noi şi harul lui Dumnezeu. De fapt, aşa se dobândesc virtuţile, iar în lipsa virtuţilor încep să îşi facă loc păcatele.
Rezultate estimate: Beneficiarii directi isi vor dezvolta capacitatea de a face bine si de a deveni exemple de “buna practica”pentru beneficiarii indirecti ai proiectului. Reazlizarea evenimentului aniversar la un nivel mare de profesionalism cultural-artistic-religios având la baza principiile şi valorile prezentate în cartea “Fântâna ortodoxiei”.

12. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor (metodele şi resursele folosite pentru colectarea informaţiilor; urmărirea resurselor şi activităţilor, menţionaţi modalităţile de multiplicare a rezultatelor)
Feedback obținut permanent de la beneficiarii direcți și indirecți pe parcursul desfașurării proiectului în funcție de etapele acestuia și graficul propus de execuție.
Feedback obținut de la participanții  la evenimentul din 15 decembrie 2017 prin aplicare de chestionar la sfârşitul evenimentului unui număr de 150 de persoane.
Articole in presa de specialitate cu privire la evenimentul desfăşurat .
Reacții ale personalităţilor invitate la eveniment din mediul cultelor, academic, administrativ, scoli, etc.
Modalităţi de multiplicare a rezultatelor:
În anul 2018 urmărim: 1) dezvoltarea reţelei de voluntari prin implementarea unui program care va fi făcut cunoscut pe canale de socializare şi anunţuri în cadrul comunităţii din sectorul 2 şi 2) realizarea de parteneriate între parohiile din cadrul Protoieriei Sectorului 2 Capitală.

13. Promovare şi diseminare (modalităţile de promovare ale proiectului şi cele de diseminare ale rezultatelor proiectului)
Mediatizarea se va realiza printr-o broşură a parohiei sau foaie parohială, inclusiv prin informaţii pe blog sau pe Facebook sub numele de ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON.
În plus, pentru amplificarea impactului, se vor realiza emisiuni, materiale publicistice etc. difuzate de Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române pentru promovarea etapelor din proiectul ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI. Ca parte a programului-cadru, se va publica un album omagial intitulat ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI.

14. Responsabilitate socială (măsurile prin care proiectul respectă şi promovează un comportament responsabil faţă de mediu şi societate – cum sunt aplicate în activităţile prevăzute principii precum: dezvoltare durabilă, echilibrul mediului, transparenţă, comportament etic, eficacitate economică şi incluziune socială)
Prin acțiunile proiectului se promovează în rândul beneficiarilor direcți și indirecți virtuțile bunătăţii şi milei prin „creşterea fizică şi intelectuală”, prin chemarea de a desfăşura o activitate social-filantropică modernă, dar conciliabilă cu Evanghelia.

15. Identificare riscuri și măsuri de prevenire / diminuare a acestora
Există riscul participării unui număr mic de participanți la evenimentul dedicat Jubileului Ateneului Sfântului Pantelimon, dar, ca măsură de diminuare propunem mediatizarea proiectului pe mai multe canale media: blog, facebook, comunicat presă, promovare proiect la diverse evenimente din cadrul parohiei bisericii Sfântul Pantelimon, dar şi al altor parohii din cadrul Protoieriei Sectorului 2 Capitală.

Niciun comentariu: