luni, 29 decembrie 2014

Declaratii de intentii 2015 a Departamentului de copii şi tineret „Ateneul Sfântului Pantelimon”2015 - Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al  Părintelui Petru Gh. Savin

În anul 2015, Departamentul de copii şi tineret „Ateneul Sfântului Pantelimon” de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti aniversează Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al  Părintelui Petru Gh. Savin.
Printre păstorii de suflete de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti, părintele Petru Gh. Savin, a cărui viaţă şi activitate constituie un model pentru credincioşii de astăzi, s-a remarcat în chip deosebit printr-o frumoasă activitate pastorală şi culturală. Prin viaţa şi activitatea sa, părintele Petru Gh. Savin s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al tinerilor creştini, un luminător al familiei creştine şi un promotor al filantropiei în parohia Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti.
Ca atare, tema Anului omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anului comemorativ al  Părintelui Petru Gh. Savin va fi tratată de către Departamentul de copii şi tineret “Ateneul Sfântului Pantelimon“ în anul 2015 sub forma de concursuri, spectacole (în special, de teatru), simpozioane-conferinţă, prezentări de material documentar, întâlniri, workshop-uri, pelerinaje, tabere creştine şi expoziţii de icoane, cu scopul prezentării istoriei, vieţii şi activităţii parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti, precum şi a renumitului preot de mir Petru Gh. Savin, care prin slujirea şi activitatea lui, a contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii acestei parohii. 
2015 - Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al  Părintelui Petru Gh. Savin va constitui subiectul celor două Atenee misionare semestriale, organizate sub numele de Ateneu ascetic parohial şi Ateneu mistic parohial cu scopul dezvoltării programului parohial “Voluntarii Sf. Pantelimon”.
Reamintim că scopul programului parohial “Voluntarii Sf. Pantelimon” îl reprezintă atingerea maturităţii întru credinţă nu prin constrângere, ci prin împărtăşirea bucuriei întâlnirii creştine în spaţii publice deschise. În acest scop Departamentul de copii şi tineret „Ateneul Sfântului Pantelimon” se angajează să suţină acţiunile bisericeşti de încurajare a “libertăţii în Hristos” prin înlocuirea sistematică a păcatelor propagate de cultura de masă care au contribuit din plin la pierderea inocenţei societăţii româneşti cu virtuţile umane şi teologice care le corespund! Printre responsabilitățile “Voluntarilor Sf. Pantelimon” enumerăm:   
1. Atragerea de voluntari în scopul cultivării credinţei creştin-ortodoxe;
2. Elaborarea de produse culturale de calitate special pentru persoanele aflate în dificultate;
3. Practicarea sfinţeniei în circumstanţe concrete ale vieţii (la nivel de familie, parohie, şcoală, stradă, cartier, oraş, ţară);
4. Acţiuni în domeniul adaptabilităţii tinerilor creştin-ortodocşi (formarea profesională şi învăţarea de-a lungul vieţii prin furnizarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare practicării ocupaţiilor de tip "dominant" (ex. învăţător), "de străpungere" (ex. îngrijitor bătrâni la domiciliu) sau "care şi-au schimbat semnificativ conţinutul" (ex. specialist în relaţii publice);
5. Îmbogăţirea patrimoniului cultural bisericesc (printr-o reală şi o justă apreciere şi valorificare a valorilor cuprinse în învăţătura bisericească);
6. Însuşirea de către tinerii creştini a idealului de a deveni “buni creştini şi buni români” (prin demonstrarea măsurii ataşamentului lor faţă de valorile creştine ortodoxe româneşti aşa cum se desprind ele din predaniilor Mântuitorului Hristos împărtăşite din moşi strămoşi).
În anul 2015, Departamentul de copii şi tineret “Ateneul Sfântului Pantelimon“ va organiza un congres interparohial dedicat Anului omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anului comemorativ al  Părintelui Petru Gh. Savin, precum şi pelerinaje în ţară, în locurile legate de numele şi personalitatea părintelui Petru Gh. Savin. 
Manifestările organizate în 2015Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al  Părintelui Petru Gh. Savin vor fi mediatizate de către Biroul de Presă al Departamentului de copii şi tineret “Ateneul Sfântului Pantelimon” în mass-media bisericească şi presa laică.

BIROUL DE PRESĂ AL
DEPARTAMENTULUI DE COPII ŞI TINERET “ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON”

Niciun comentariu: