vineri, 19 septembrie 2014

Ateneu parohial 3: IN MEMORIAM: Pr. PETRU GH. SAVIN (folclorist şi dramaturg), precursor al programului Ateneu parohial

Duminică, 21 septembrie 2014, orele 12.00, la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti, în cadrul proiectului catehetic parohial "Hristos împărtăşit copiilor" organizat sub forma Şcolii de duminică pentru copiii din parohie, la atelierul de istorie parohială intitulat "Misiunea parohiei Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în analele istoriei" se va prezentat tema "IN MEMORIAM: Pr. PETRU GH. SAVIN (24 august 1891 – 26 mai 1977)".
Preocuparea de seamă a părintelui PETRU GH. SAVIN (fratele profesorului universitar Ioan Gh. Savin), preot la biserica Sfântul Pantelimon Foişorul de Foc din Bucureşti între anii 1941-1949, a fost culegerea, studierea şi publicarea producţiilor folcloristice. Prin calităţile sale de povestitor cu har şi reală inspiraţie, a adus o incontestabilă contribuţie la dezvoltarea folcloristicii româneşti, contribuind la întocmirea unora dintre principalele colecţii de basme ce apar în Moldova în primele decenii ale secolului al XX-lea. A fost un colaborator al folcloriştilor Tudor Pamfile şi părintelui Dumitru Furtună, al căror mod de a elabora folclorul l-a urmărit multă vreme. Dintre lucrările publicate în domeniul folcloristicii, amintim: Clăcăieşti. Glume, jitii, taclale şi polojănii din popor, Bârlad, 911, 91p.; Poveşti, Bârlad, 1914, 129 p.; Mândrul florilor, Bucureşti, 1914,144 p.; Snoave din popor, Bucureşti, 1926, 104 p.; Satele sub raport cultural. Cum sunt. şi cum ar trebui şi fie. Conferinţă, Bârlad, 1924, 39 p.; Preotul în literatură, Conferinţă, Neamţ, 1926, 33 p.; Din viaţa adventiştilor, Galaţi, 1928, 79 p.; Pilde creştineşti, Galaţi, 1935, 64 p..

O altă latură a personalităţii preotului folclorist Petru Gh. Savin este aceea de dramaturg popular, preocupare neîntâlnită la folcloriştii din generaţia sa. Menţionăm în continuare unele din lucrările sale în domeniul dramaturgic: În zile de sărbătoare. Piesă de teatru cu obiceiuri de Anul Nou, Chişinău,1920, 75p. (trei ediţii); O clacă cu viteji, Galaţi, 1943, 34 p.; Jertfa de Paşti. Schiţe moralizatoare, Galaţi, 1937,80 p.; Mântuirea sufletului. Piesă în 3 acte, Chişinău, 1935, 72 p.; Teatru pentru popor 5 piese de teatru într-un act, Bucureşti, 1943, 202 p.; Ne cheamă Străjeria. Piesă de teatru străjerească într-un act. Galaţi, nedatată, 31 p.

Cu prilejul acestei lecţii de istorie parohială dedicată memoriei părintelui PETRU GH. SAVIN, trupa de teatru parohial pentru copii intitulată "Ateneul Sfântului Pantelimon" îşi va schimba numele devenind trupa de teatru "Petru Gh. Savin", în onoarea acestui mare folclorist şi dramaturg care a slujit ca preot la biserica Sfântul Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti între anii 1941-1949.

În continuarea lecţiei de istorie parohială "Misiunea parohiei Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în analele istoriei" vor avea loc atelierul de pictură pe lemn şi sticlă "Părintele Ivan de la Silvestru" şi atelierul de muzică bizantină "Gh.Popescu-Brăneşti".

ARHIVA FOTO
Niciun comentariu: