vineri, 29 noiembrie 2013

2014 - Anul iniţierii proiectului „Hristos împărtăşit copiilor prin intermediul muzicii laice şi religioase” şi Anul comemorativ al preoţilor de la parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti

ANUL "ATENEU MUZICAL"
La iniţiativa PC Pr. Bogdan-Aurel TELEANU, Centrul cultural ATENEU PAROHIAL propune ca anul 2014 să fie declarat Anul iniţierii proiectului „Hristos împărtăşit copiilor prin intermediul muzicii laice şi religioase” şi Anul comemorativ al preoţilor de la parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti.

În acest sens, secretariatul Centrului cultural ATENEU PAROHIAL a elaborat un program-cadru pentru realizarea în anul 2014 a proiectului duhovnicesc, cultural şi mediatic intitulat care se va desfăşura sub următoarele coordonate: 

În primul semestru al anului 2014, tema va fi tratată sub genericul Anul iniţierii proiectului „Hristos împărtăşit copiilor prin intermediul muzicii laice şi religioase” cu următoarele subteme: 
- 2014 – Anul muzicii laice şi religioase interpretată de copiii parohiei Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti; 
- Înfiinţarea corului de copii „Ateneul Sfântului Nectarie”; 
- Identificarea susţinătorilor corului de copii “Ateneul Sfântului Nectarie”

În al doilea semestru al anului 2014, tema va fi tratată complementar sub genericul Anul comemorativ al preoţilor de la parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti cu următoarele subteme: 
- Contextul politic, social, cultural şi religios în care au păstorit preoţii de la parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc; 
- Demnitate, responsabilitate şi smerenie în asumarea slujirii preoţeşti la parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc; 
- Biserica Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc în timpul preoţilor slujitori de la parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc; 
- Recunoaşterea bisericească a meritelor şi contribuţiilor preoţilor slujitori de la parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc; 
- Însuşirile duhovniceşti şi intelectuale ale preoţilor slujitori de la parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc;
- Educaţia culturală, inteligenţa şi formaţia teologică a preoţilor slujitori de la parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc; 
- Recunoştinţă şi sfinţenie;
- Preoţii bisericii Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc în conştiinţa, cultura şi spiritualitatea parohială. 

La Conferinţa semestrială din primăvara anului 2014 se va trata tema „Anul iniţierii proiectului „Hristos împărtăşit copiilor prin intermediul muzicii laice şi religioase”, iar conferinţa semestrială din toamna anului 2014 va avea tema „Anul comemorativ al preoţilor de la parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti”, care vor fi aprofundate în cadrul "Şcolii de duminică Generaţia Hristos Împărtăşit copiilor", după săvârşirea Sfintei Liturghii. 

În luna octombrie 2014, va avea loc şedinţa membrilor Centrului cultural ATENEU PAROHIAL cu tema Evaluarea proiectelor desfăşurate pentru copii pe parcursul anului 2014 la parohia bisericii Sf. Mc. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti şi va fi organizată o expoziţie tematică cu cele mai frumoase şi semnificative albume, volume, CD-uri şi fotograme reprezentând activitatea Centrului cultural pe parcurusl anului 2014. 

Pe tot parcursul anului 2014, Centrul Ateneu parohial va organiza conferinţe, simpozioane şi expoziţii dedicate „Anului comemorativ al preoţilor de la parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti” cu scopul valorificării moştenirii duhovniceşti, istorice, spirituale şi culturale parohial-bisericeşti. 

Ca parte a programului-cadru, Centrul cultural Ateneu parohial a aprobat publicarea unui album omagial intitulat GENERAŢIA HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR LA PAROHIA SF. PANTELIMON – FOIŞORUL DE FOC DIN BUCUREŞTI şi stabilirea ca zi aniversară a corului “Ateneul Sfântului Nectarie” a datei de 9 noiembrie a fiecărui an, când calendarul creştin ortodox îl pomeneşte pe Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina, Vindecătorul de boli. 

În anul 2014, Centrul cultural Ateneu parohial va organiza pelerinaje la locurile unde au trăit mari domnitori, ierarhi, preoţi şi duhovnici care şi-au legat numele de parohia Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti. 

Biroul de presă al Centrului cultural Ateneu parohial va realiza programe, emisiuni, filme, materiale publicistice etc. pentru promovarea etapelor din proiectul duhovnicesc, cultural şi mediatic 2014 - Anul iniţierii proiectului „Hristos împărtăşit copiilor prin intermediul muzicii laice şi religioase” şi Anul comemorativ al preoţilor de la parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti. 

BIROUL DE PRESĂ AL CENTRULUI CULTURAL ATENEU PAROHIAL

Niciun comentariu: