miercuri, 23 decembrie 2015

Activitățile misionare ale Departamentului pentru copii şi tineret ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON pe parcursul anului 2015:Pe parcursul anului 2015, credincioşii şi apropiaţii parohiei Sfântul Pantelimon au sprijinit proiectele și activitățile misionare desfășurate Departamentul pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon după cum urmează:
 ·                     implicare în desfăşurarea acţiunii umanitare de susţinere a campaniei Patriarhiei Române „Donează sânge! Salvează o viaţă!”, organizată în data de 29 ianuarie 2015 de Liga Tineretului Creştin Ortodox (LTCOR) - Filiala Sector 2 Bucureşti în Sala de Conferinţe a Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din incinta bisericii Sfântul Pantelimon.
·   organizarea lunară de MESE PENTRU ENORIAŞII PAROHIEI la blocul de garsoniere din OBORUL NOU nr. 13 (P 10) pentru cca. 20 de persoane vârstnice sau aflate în situaţie de vulnerabilitate;
·  organizarea acțiunii social-filantropice BATRANUL&PAINEA care a cuprins efectuarea de vizite duminicale la cele peste 25 de persoane în vârstă aflate în situații sociale deficitare din cadrul parohiei, împărțindu-se pachete cu pâine;
·   oferirea unei atenţii deosebite celor aproximativ 100 de tineri cu handicap neuropsihic din Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din str. Balotului,
·    organizarea unui Târg de mărţişoare şi icoane ATENEUL FAPTELOR BUNE pentru a achiziţiona necesarul de detergent pe o lună pentru cele 28 de persoane bolnave internate în Aşezământul Sfântul Nectarie din incinta bisericii Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc.
·   la Şcoala gimnazială „Maica Domnului" din Sectorul 2 Capitală din cadrul parohiei Sfântul Pantelimon au fost realizate în parteneriat mai multe evenimente printre care enumerăm: realizarea programul "Ora de religie altfel" (în ziua 3 iunie 2015) din cadrul proiectului "Personalităţi şi locuri valoroase de lângă şcoala/biserica ta" destinat elevilor din unitățile de învățământ din Parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc care aparțin de Ministerul Educației și Cercetării Științifice; distribuirea de rechizite pentru elevii provenind din familii nevoiaşe din parohie în cadrul protocolului "Biserica, prietena şcolii mele" încheiat între aceste două instituţii; spectacolul dedicat sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; Biserica si scoala, impreuna si de Craciun (16 decembrie 2015); Spectacol memorial MANDRUL FLORILOR organizat în prezenţa participanţilor la lucrările Congresului internaţional de teologie "Relaţia dintre parohie şi şcoală în viaţa şi misiunea Bisericii din contextul actual" (19-20 octombrie 2015).
·   organizarea sub coordonarea doamnei Nicoleta Şerban a două ateliere de pictură finalizate cu realizarea şi expunerea în biserică a icoanelor Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon şi Cuvioase Maicii Noastre Parascheva, ocrotitorii bisericii noastre, de către cei 25 de participanţi;
·     organizarea în lunile aprilie şi noiembrie a două pelerinaje parohiale. Primul , intitulat ”Pe urmele tămăduitorilor Ciumei Roșii”, a cuprins vizite la Fortul 13 Jilava  - Memorialul rezistenţei anticomuniste - Biserica Drăgănescu (pictată de Pr. Arsenie Boca) – Mănăstirea Comana – Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Giurgiu (reşedinţa episcopală de vară) – Catedrala Episcopală din Giurgiu – Mănăstirea „Sfântul Nicolae” (fosta geamie). Al doilea,  a cuprins vizite la Catedrala mitropolitană din Târgovişte şi mănăstirile Nucet, Stelea, Dealu şi Viforâtă;
·    organizarea a peste 10 conferinţe susţinute printre alţii de istoricul George Enache,  părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, slujitor la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, d-na profesor Julieta Mihăilescu, directorul Şcolii gimnaziale „Maica Domnului”, părintele Nicolae Bordaşiu, regizorul Nicolae Mărgineanu, actorul George Paul Avram,  d-na Ileana Toma, autoarea cărţii "Ultimul Constantin, părintele Tudor Ciocan (preot misionar), părintele Cătălin Niculescu (preot slujitor),
·    organizarea Porţilor deschise la casa parohială Gh. Popescu-Colibaşi;
·    editarea a peste 10 numere din periodicul "Ateneul Sfântului Pantelimon" dedicate aniversării a 100 ani de la hirotonia întru preot a marelui cărturar al acestei biserici din capitală, pr. PETRU GH. SAVIN (1915-2015). Patru dintre numere au inclus şi câte un supliment, respectiv două broşuri cu piesele de teatru Şcoala călugăriei şi Lumina Sfântului Andrei, precum şi două albume-catalog intitulate „Ateneul faptelor bune” şi „Prietenii Ateneului Sfântului Pantelimon”;
·  organizarea în ziua de 1 iunie 2015, unei inedite expoziţii cu documente despre părintele Petru Gh. Savin puse la dispoziţie la cerere de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.).Expoziţia a mai fost
·   redactarea şi predarea unui medalion cu o întindere de 7 pagini despre personalitatea Părintelui Petru Gh. Savin ca urmare a ordinului circular 8/2015 al Protoieriei Sector 2 Capitală, temei 887/28.01.2015, privind Anul omagial al misiunii parohiei și mânăstirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, spre a fi inclus în volumul de evocări intitulat Chipuri de lumină. Renumiți preoți monahi și preoți de mir din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor, editat de Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.
La final de an, adresăm mulțumiri tuturor acelora care au fost implicați în activitățile misionare ale Departamentului pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon pentru a veni în întâmpinarea în special a celor aflați în nevoi, lipsuri și suferințe.
În același timp, adresăm rugămintea de a ne fi alături și de acum înainte în demersurile noastre, fie prin susținerea proiectelor derulate, fie prin aducerea la cunoștință a cazurilor sociale din cadrul parohiei noastre care așteaptă ajutorul și solidaritatea noastră.
De asemenea, reamintim că generozitatea, bunătatea și dragostea se pot manifesta și în cadre neformale.
Îndemnă fiecare membru voluntar al Departamentului pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon să își asume şi în viața cotidiană valorile promovate de Biserica Ortodoxă Română și să le pună în lucrare pentru ajutorarea semenilor și bucuria tuturor.

Biroul de presă al Departamentului pentru copii şi tineret ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON

Niciun comentariu: