joi, 3 octombrie 2013

DEBUTUL EXPOZIŢIEI: Cronica foto a expoziţiei "Apa cea vie..., foc răcoritor", 2 octombrie 2013

După cinci ani de catehizare prin intermediul teatrului religios,  la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti are loc în perioada 2 - 14 octombrie 2013 un eveniment artistic de excepţie dedicat artei renăscute din credinţă, solidaritate şi suferinţă: expoziţia de debut a micilor iconari intitulată "Apa cea vie..., foc răcoritor" închinată sărbătorii Cuvioasei Maicii Parascheva, cel de-al doilea hram al bisericii de la Foişorul de Foc din Bucureşti, şi dedicată refacerii bisericii Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti după incendiul din 9 ianuarie 2012. 

Evenimentul este cu atât mai important cu cât expozitia reprezinta forma de mulţumire a copiilor din cadrul programului Hristos impartasit copiilor adusa lui Dumnezeu si unora dintre oamenii datorita carora biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” - Foişorul de Foc din Capitală şi-a recăpătat strălucirea de altă dată. Reamintim că în luna ianuarie a anului trecut, turla lăcaşului de cult a ars într-un incendiu. După mai bine de un an de la începerea lucrărilor de renovare, pe acoperişul bisericii au fost aşezate o nouă turlă a Pantocratorului, precum şi o nouă cupolă mică. Turlele vechi erau făcute din lemn. Cele noi au fost realizate din metal.Montarea turlelor, precum şi construirea clopotniţei cu lumânărar şi pangar au fost posibile cu ajutorul Arhiepiscopiei Bucureştilor, a unei firme bucureştene condusa de domnul Ştefan Cliseru şi a Primăriei Sectorului 2.

Expoziţia “Apa cea vie..., foc răcoritor” face parte din proiectul cultural-artistic parohial "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" care se derulează prin programul catehetic naţional "Hristos împărtăşit copiilor". Peste 40 de icoane pe sticlă şi 24 de desene religioase din tezaurul realizat de cei aproape 20 de copiii care participă la orele de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor" sunt oferite în 4 etape publicului de parohia Sf. Pantelimon în întâmpinarea sărbătorii Cuvioasei Maicii Parascheva, cel de-al doilea hram al bisericii de la Foişorul de Foc din Bucureşti (2, 4, 6 şi 13 octombrie 2013).

Astfel, expoziţia va debuta miercuri, 2 octombrie 2013, orele 18.30, după "Paraclisul Maicii Domnului", atunci când la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti, va putea fi vizionat filmul documentar, producţie TRINITAS TV - 2013, "Credinţa transmisă copiilor în culori şi cuvinte" şi vor putea fi admirate 53 de instantanee fotografice din timpul atelierelor de pictură pe sticlă intitulate "Cronica foto a expoziţiei Apa cea vie..., foc răcoritor". Momentul este dedicat profesorului care a susţinut cele 20 de ateliere de pictură pe sticlă şi desen religios pe parcursul verii, artistul plastic Viorica Colpacci - directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York - şi care a fost botezat în mod nevinovat de copii "Pensulă lângă pensulă". Momentul prilejuieşte o întâlnire faţă în faţă cu micii artişti şi profesorul lor! Poţi să îi vezi de aproape (mimica, gesturile şi felul lor de a fi), să îi auzi, să vorbeşti cu ei şi să afli de ce s-au apucat de pictură şi desen.

Vizionarea filmului documentar "Credinţa transmisă copiilor în culori şi cuvinte" relevă chipul unei domne artist plastic, botezată de copiii pe care i-a învăţat să picteze doamna "Pensulă lângă pensulă". Urmărind filmul documentar, în calitate de preot slujitor la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc şi îndrumător al proiectului, am realizat următoarele:

"Mai nou, aşa repetă ostentativ cei mai mici dintre copii oridecâteori pictează ceva. Şi, adevărul este că, în această vacanţă, pictura şi desenul au devenit preocuparea lor predilectă şi acasă, nu numai la bi
serică. Acestea sunt cuvintele cu care doamna Viorica Colpacci, profesoara celor peste 10 ateliere de pictură şi desen desfăşurate în cadrul proiectului parohial "Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva", îi îndruma cum să ţină pensula în mână pentru a picta cât mai corect primele lor icoane pe sticlă.

Cât de importantă a devenit persoana doamnei Viorica Colpacci pentru aceşti copii? Este suficientă, cred, declaraţia de dragoste făcută fără echivoc şi direct de un copil de nici patru anişori doamnei profesoare în cadrul emisiunii "Credinţa transmisă copiilor în culori şi cuvinte" difuzată de postul de televiziune Trinitas Tv al Patriarhiei române în ziua de 19 august 2013. Eu o iubesc pe doamna profesoară! Ce răsplată mai frumoasă o poate primi un părinte, ce să mai vorbim de un profesor, de la un copil aşa de mic care doreşte să-i mulţumească astfel pentru că a fost ajutat să picteze?
Dar, nici răspunsul doamnei lor profesoare Viorica Colpacci nu s-a lăsat mai prejos. În momentul în care s-a ridicat problema sfinţirii rodului muncii acestor copilaşi, deşi preotul s-a arătat circumspect considerând că poate nu toate icoanele vor merita să fie sfinţite, doamna profesoară a simţit nevoia să insiste, spre satisfacţia copiilor, asigurând că la timpul rânduit nu va fi icoană care să nu merite darul sfinţirii sale.

Doamna profesoară - dovedindu-se un artist care reuneşte în fiinţa ei atât de armonios energia fizică şi spirituală, forţa mecanică şi puterea estetică - ne dezvăluie, astfel, din nou acea trăsătură ce o caracterizează din plin: personalitatea capabilă să mute din loc cu o deosebită delicateţe munţi care în alt context decât cel artistic i s-ar fi opus cu o extremă duritate".


În cadrul unei expoziţii permanente de 40 de zile, cele peste 40 de icoane pe sticlă şi 24 de desene religioase - realizate de aproape 20 de copiii în cadrul a 20 de ateliere de pictură pe sticlă care s-au desfăşurat pe parcursul vacanţei de vară în cadrul taberei de pictură pe sticlă şi desen "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", organizată sub egida "Hristos împărtăşit copiilor" -  vor putea fi admirate public în 4 etape: 

- 2 octombrie 2013, începând cu orele 18.00 (cu ocazia vizionării filmului documentar dedicat expoziţiei),
- 4 octombrie 2013, începând orele 18.00 (cu ocazia sfinţirii icoanelor), 
- 6 octombrie 2013, începând cu orele 12.00 (cu ocazia vernisajului) şi 
 - 13 octombrie 2013, începând cu orele 12.00 (cu ocazia premierii).

Tabăra de pictură pe sticlă şi desen "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" constituie un proiect al cărui scop principal îl reprezintă catehizarea copiilor prin intermediul picturii bisericeşti, se desfăşoară în cadrul programului "Hristos împărtăşit copiilor" şi susţine campania parohială "FACEŢI ARTĂ RELIGIOASĂ, NU KITSH!". Prin proiectul intitulat "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", putem considera că progamul parohial "Hristos împărtăşit copiilor" a început să-şi diversifice instrumentele de catehizare ale copiilor prin intermediul unor noi forme artistice, precum pictura şi desenul.

Prin expoziţia "Apa cea vie..., foc răcoritor", considerăm că obiectivele principale ale proiectului "Ateneul Sf. Cuv Parascheva", care sunt iniţierea teoretică în arta desenunlui şi a picturii, în special pe sticlă, şi realizarea în comun de către cursanţi a primelor lor icoane bisericeşti pe sticlă, a fost atins.
DESPRE EXPOZIŢIE  
("Cuvintele sunt icoane ale lucrurilor", afirmă pr. Dumitru Stăniloae, în O teologie a icoanei, editura Anastasia, 2005, p. 23)

Întrucât anul 2013 este anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ „Dumitru Stăniloae” în Patriarhia Română, în mod cu totul şi cu totul proniator expoziţia "Apa cea vie..., foc răcoritor" poate fi circumscrisă semnificaţiei acestuia. Punctul de legătură este făcut de  aspectul istoric al convertirii la creştinism a mulţimilor de păgâni din timpul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pe fondul unei strategii bine gândite de a suprapune cultul creştin peste cultului adus Zeului Soare (Sol Invictus). Se ştie că această reformă a împăratului Constantin cel Mare, după cum povesteşte Eusebiu de Cezareea, s-a răsfrânt inclusiv asupra slujbelor de seara săvârşite sâmbătă, din necesitatea de a acorda un mai mare respect Duminicii, Ziua soarelui şi a luminii: "Ordonă ca sâmbăta şi duminica să fie sărbătorite în onoarea tainelor pe care Dumnezeu a binevoit a le săvârşi în aceste zile. Constantin învaţă pe toţi soldaţii săi a observa cu respect ziua Duminicii, care se numeşte Ziua soarelui şi a luminii. El dădu ziua întreagă celor ce îmbrăţişaseră credinţa, pentru a se ocupa, fără întrerupere, de rugăciuni la Locurile Sfinte unde credincioşii se adună…" ( Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin, tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1896, p. 436-437). Această tendinţă reiese şi din următorul aspect surprins de Eusebiu de Cezareea: "În ajunul zilei ce preceda sărbătoarea, el (împăratul Constantin cel Mare) ordona a aprinde în toată cetatea o atât de mare cantitate de făclii şi candele, încât noaptea, în care credincioşii făceau priveghere pentru a se ruga, era mai luminoasă decât însăşi ziua. Cum începeau a se ivi zorile, el făcea milostenie la supuşii săi, pentru a imita largheţea cu care Domnul răspândeşte lumina Sa" . 


Dacă Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena fac legătura cu lumina şi, implicit focul  răcoritor al harului Dumnezeiesc, Părintele Dumitru Stăniloae face legătura cu apa cea vie, considerând că „apa Botezului e în chip ascuns materia veacului viitor”. În acest sens, el spune:  „A trebuit să Se scufunde Fiul în natura omenească (n.n. – pântecele Fecioarei Maria) şi prin ea în apã, pentru ca noi, scufundându-ne în apã, sã ne scufundãm în viaţa Lui dumnezeiascã, sau în Duhul Lui cel Sfânt”.(în Teologia Dogmatică, vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, p. 25).

Astfel, este suficient să amintim faptul că numele expoziţiei  "Apa cea vie..., foc răcoritor" provine de la materia folosită la realizarea icoanelor, şi anume sticla, o formă de lichid solidificat obţinut prin topirea nisipului cu ajutorul focului, cele trei elemente - foc, apă şi pământ - care i-au marcat pe tinerii parohiei noastre în seara incendiului din data de 9 ianuarie 2012. 

Expoziţia urmăreşte să rememoreze faptul că în timpul incendiului, catapeteasma a scăpat în mod minunat de flăcări apărând Sfântul Altar, deşi jaratecul cupolei Pantocrator prăbuşite jertfelnic a trecut razant de aceasta. De remarcat că, în noaptea tragediei o singură icoană a refuzat să se desprindă de catapeteasmă, cea a Sfântului Spiridon - zugrăvit în mână cu o cărămidă din care iese apă şi foc - care a rămas să apere catapeteasma şi Sfântul Altar de un dezastru total. Într-un astfel de context, cu atât mai mult cu cât trăim într-o "noua epocă de aur a sticlei", expoziţia face trimitere la vitraliile bisericii pe care flăcările incendiului din turla Pantocrator a bisericii noastre nu le-au atins şi au constituit dintru început impulsul necesar care a condus la susţinerea unor ateliere de icoane pe sticlă în cadrul proiectului "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva". 

Expoziţia "Apa cea vie, foc răcoritor" are scopul de a evidenţia faptul că apa şi focul consitituie din punct de vedere teologic două elemente complementare. Astfel, facem precizarea că numele expoziţiei este inspirat de una din rugăciunile care se fac înainte de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Hristos, în cadrul căreia Sfânta Împărtăşanie este numită "foc răcoritor". Într-un mod cu totul paradigmatic, sensul purificator al materiei Tainei Sfântului Botez este dat de apă, iar nu de foc, arătând în acest fel limitele efectelor violenţei cu care patimile acţionează asupra materiei, adică ale păcatului care riscă să slăbănogească sufletul omului. Astfel, Biserica arată că se opune oricărei forme de violenţă a materiei asupra sufletului. 

Mai precis, această denumire, "Apa cea vie, foc răcoritor", face trimitere la imaginea rugului aprins de pe Muntele Sinai, simbolul Bisericii, constituind punctul de conexiune dintre Taina Euharistiei şi Taina Botezului. În acest sens, să nu uităm că Botezul direct al Bisericii cu Sfântul Duh revarsat de sus s-a făcut la Cincizecime sub forma limbilor de foc. Astfel, imaginea rugului aprins de pe Muntele Sinai văzut de Moise reprezintă un simbol al Bisericii, poarta de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie al Nyssei afirmă că descălţarea sandalelor de către Moise pe Sinai reprezintă un gest de asceză, de renunţare la grijile vieţii pământeşti, aşa cum trebuie să procedăm noi oridecâteori intrăm in Biserică sau cum procedează iconarul înainte de a picta vreo icoană. 

Nu în ultimul rând, această denumire, "Apa cea vie, foc răcoritor", face trimitere la minunea Luminii Sfinte care se aprinde de Paşti la mormântul Mântuitorului nostru Hristos, privită prin prisma jertfei Proorocului Ilie care coboară foc din Cer vădindu-i pe preoţii mincinoşi sau a obiceiului aprinderii menorei de Hanuka (lb. ebraică, "dedicaţie") care comemorează eliberarea Ierusalimului prin victoria evreilor Macabei. Ambele evenimente religioase menţinate comportă această latură de întărire a credinţei în prezenţa proniatoare în lume a lui Dumnezeu care vindecă omul de griji inutile, false şi mincinoase ce-l „împiedică să mai săvârşească binele”, după cum se exprimă Metodiu de Olimp. 

La fel ca în Taina Botezului, naş de botez în arta pictării de sticlă a fost plasticiana Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, transformată într-un meşter iconar al sufletului copiilor care au participat la cele aproximativ 20 de ateliere. În egală măsură,  expoziţia "Apa cea vie, foc răcoritor" urmăreşte să aprecieze şi să valorifice aportul tinerilor din parohie care au renunţat la confortul lungii şi aridei vacanţe de vară, prin îmbrăţişarea sacrificiului unei munci care se cere valorificată în sens constructiv duhovincesc într-o tomnatică numărare a propriilor roade.


Niciun comentariu: