marți, 28 octombrie 2008

Obiceiul preotului de “a merge cu icoana” în ajunul Naşterii Domnnului (25 decembrie)

Sărbătoarea Crăciunului, respective Naşterea Mântuitorului, este vestită în Ajun prin obiceiul vechi bisericesc al "mersului cu icoana”, formă de colindat a preoţilor din comunităţile locale cu icoana Naşterii Domnului pentru a se binecuvânta casele şi creştinii din enoria lor. Dar, întrucât enoria unui preot este, uneori, mai mare, preotul porneşte cu ajunul cu vreo 2-3 zile mai înainte. Enoriaşii ştiu lucrul acesta şi se pregătesc ca să îl primească pe preot cu icoana în casele lor.

Datina de a umbla preotul cu Ajunul, ca să sfinţească masa şi să vestească enoriaşilor Naşterea Domnului, este foarte veche la români. Diaconul Paul de Aleppo, notarul şi însoţitorul pa­triarhului Macarie al Antiohiei, călătorind în ţara noastră pe la jumătatea sec. al XVII-lea, înseamna următoarele: "e de observat că în această ţară se obişnuieşte în seara dinspre Naşterea lui Hristos, ca toţi preoţii din diferite târguri, însoţiţi de sărmani, de ceteţi şi de corişti, să se ducă în cârduri, purtând icoane şi să umble prin norod toată noaptea, vizitând casele boierilor şi urându-le bucurie. Astfel umblau ei toată noaptea, cântând Naşterea lui Hristos".

„Mersul cu icoana” nu este acelaşi lucru cu colindul de seară al tineretului, ci reprezintă ve­stirea Naşterii în casele creştinilor. Cum intră pe uşa casei, preotul începe să cânte troparul sărbătorii Naşterii Domnnului "Naşterea ta, Hristoase..." şi, intrând, dă tuturor celor din casă să se închine şi să sărute icoana praznicului. În zona Sucevei şi prin unele părţi din Mol­dova, precum în părţile Cernăuţilor, nu se face cină de seară, ci se mănâncă, doar după ce a venit şi a blagoslovit masa preotul. Îndată după plecarea preotului, gazda, dând ceva turte celor din casă, pleacă prin vecini cu alte turte şi bucate, spre a le da de pomană, pentru sufletul morţilor, pentru sănătatea celor vii şi pen­tru rodul câmpului.

Vizitele acestea, prin care preotul se întâlneşte cu credincioşii din enoria sa, în Ajunul Crăciunului, au intrat deja, de secole, în tradiţia creştinilor ortodocşi de la noi din ţară. Cu prilejul acestor vizite se creează o legătură sufletească între preot şi credincioşi. Vizitarea credincioşilor de către preot trebuie îneleasă ca un act liturgic, dar şi ca un bun mod de cunoaştere a credincioşilor din parohie, cu bucuriile sau necazurile lor, iar , dupa caz, ajutorarea lor. Tot acum se pot discuta probleme legate de adevărurile de credinţă şi morală creştin ortodoxă, urmând învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos care a spus:"mergând, învăţaţi toate neamurile...".

Umblatul cu icoana este unul din cele mai vechi obiceiuri creştineşti, amintit chiar din primele secole, constituind una dintre cele mai importante vizite pastorale ce trebuie cultivate şi păstrate cu sfinţenie. Acest obicei face parte din bogăţia de datini şi tradiţii ce au însoţit prăznuirea solemnă a marii sărbători a Naşterii Domnului. Prin prezenţa preotului, a icoanei ca simbol al prezenţei lui Hristos, şi prin binecuvântarea sluji­torilor, adusă cu acest prilej, sărbătoarea Crăciunului capătă o frumuseţe şi o solemnitate suplimentară.

Niciun comentariu: