marți, 15 noiembrie 2016

Să ne îndulcim inimile și auzurile cu ospățul sufletesc al vorbelor Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul

1. Sursa de inspiraţie a piesei de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam o constituie membrii Departamentului pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti. Aceştia au ştiut să împletească „în mod abil şi echilibrat învăţătura creştină cu experienţa umană cotidiană cu scopul de a combate influenţele secularizante sau vulgarizante oferite de cultura străzii sau de cartier”. Acest fapt a determinat-o pe actriţa vrednică de pomenire Irina Petrescu - care a onorat cu prezenţa o seamă din repetiţii şi să asiste la premierile şi filmările pieselor de teatru produse de Ateneul Sfântului Pantelimon, printre care se numără şi cea intitulată Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam – să exclame: „Am senzaţia că aceşti copiii vor fi mai altfel pentru anii care vin. Se vor dezvolta mai bogat pe dinăutru decât pe dinafară. Vor fi mai feriţi de tentaţia vulgarităţii şi violenţei străzii”. Curiozitate de a afla mai multe despre calitatea de membri ai Ateneului Sfântului Pantelimon i-a impins pe tinerii de la parohie în situaţia de a face cercetări în trecutul parohiei Sfântului Pantelimon-Foişorul de Foc şi de descoperi faptul că una din primele teze de doctorat dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, dacă nu chiar cea dintâi, a fost scrisă de fapt tocmai de fiul preotului care a întemeiat acest departament parohial, şi anume părintele Mihail-Gabriel Popescu. Fiul vrednicului de pomenire părinte Gh. Popescu-Colibaşi îşi intitulase teza de doctorat "Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, cârmuitor bisericesc şi propovăduitor al Evangheliei", iar textul acesteia a fost republicat integral pe parcursul anului 2016, anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul la nivelul Patriarhiei Române, în publicaţia parohială Ateneul Sfântului Pantelimon. Acest studiu reprezintă de fapt punctul de pornire în documentarea necesară scrierii piesa de teatru cu numele Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam. Desigură că elementelor istorice li s-au adăugat din plin „suflet”, iar insuflarea necesară acestui demers literar li se datorează tocmai copiilor şi tinerilor care au interpretat cei dintâi rolul personajelor din piesa de Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam. Practic, fiecare dintre personajele acestei piese de teatru a fost construit ţinând cont de profilul psihologic al micilor actori care s-au încumetat să o joace pentru prima dată. Chiar dacă rolurile sunt interpretate acum de actori profesionişti, totuşi se mai întrevăd încă urmele personalităţii copiilor care le-au jucat întâi. În felul acesta, membrii Departamentului pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon pot fi considerate fără teama de a greşi muzele acestui spectacol de teatru religios. 

2. Piesa de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam este dovada clară că în spatele oricărui bărbat care reuşeşte să ducă până la capăt un proiect stă, de fapt, o femeie puternică. Acest lucru se poate afirma fără teama de a greşi având în vedere în principal rolul dificil al Mariei Brâncoveanu, intrepretat expresiv de doamna Ana Calciu. Ceea ce nu se vede pe scenă, dar se ştie bine în culise este faptul că fără doamna Ana Calciu acest proiect nu ar fi putut depăşi hotarele parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti pentru a poposi în seara asta aici, pe scena aulei Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, aşa cum de altfel nu ar fi putut ajunge vreodată să fie prezentat pe scena teatrului Metropolis, sau înaintea celor peste 500 de copii şi tineri de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti. 

Tăria de caracter a acestei doamne - care la începutul anului ne-a cerut imperios să completăm cele 10-15 minute jucate iniţial de copii la peste o oră de teatru jucat de actori profesionişti - ne-a oferit un model de inspiraţie pentru rolul pe care îl şi interpretează, şi anume acela al Mariei Brâncoveanu. În felul acesta, doamna Ana Calciu s-a adăugat panopliei de muze care au inspirat textul acestei piese de teatru, din care mai fac parte şi alte multe alte femei printre care putem enumera fără teama de a greşi pe Cristina Teleanu, Ileana Toma, Cristina Ionescu, Julieta Mihăilescu, Georgeta Vlad, Georgeta Mȕller etc.. Pur şi simplu cred că fără aceste persoane, care şi-au adus contribuţia într-un fel sau altul la acest proiect, piesa de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam nu ar fi existat! Lor doresc să le mulţumesc şi pe această cale!

 3. Piesa de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam este cu totul altceva decât am reuşit să oferim la nivelul parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc. Credem că acest lucru se datorează conştientizării faptului că valoarea culturală se integrează credinţei religioase, în sensul că „sufletul culturii îl reprezintă cultura sufletului”, după cum afirmă Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Suntem convinşi că la această conştientizare a contribuit din plin înţelepciunea cu care au fost stabilite temele pentru anii omagiali şi comemorativi în Patriarhia Română. 

Aceste teme ne-au ajutat foarte mult în structurarea programului catehetic care s-a finalizat astăzi cu punerea în scenă a piesei de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam. În urmă cu doi ani, în 2014, întrucât omagiam anul dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni, am pus bazele piesei de teatru sub numele Sfântul Vodă Brâncoveanu, interpretată cu ajutorul copiilor şi tinerilor din cadrul Departamentului Ateneul Sfântului Pantelimon şi transpusă în viziune cinematografică de doamna Cristina Ionescu. Anul acesta, 2016, anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul la nivelul Patriarhiei Române, sâmburele plantat în urmă în pământul comunităţii parohiale de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc, a devenit prin vocaţia doamnei Ana Calciu care a generat spectacolul de teatru din seara aceasta intitulat cu binecuvântarea şi inspiraţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam un copac viguros din care vă rugăm să vă ospătaţi cu toţii fără teamă. Titlul ne trimite la îndemnul creştin de a fi „Buni creştini şi buni români!” 

În concluzie, realizatorii spectacolului din seara aceasta abordează o viziune umană, emoţională, prin care vor să deschidă o pagină de istorie care scoate în evidență portretele de excepție ale Sfinților Brâncoveni și al Sfântului Antim Ivireanul. Acest spectacol de teatru își propune să transmită speranță, să aducă întărire în necazuri, dar și în credință, într-o perioadă aflată într-o vădită criză a valorilor, a idealurilor. 

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Ana Calciu, Damian Victor Oancea, Magda Catone, Mihai Coadă, Ovidiu Cuncea, Tiberiu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Alexandru Ionescu, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu. De asemenea. Regia este semnată de Ivona Boitan, decor şi costume Ileana Zirra, manager de proiect Malvina Roșu. Vă invităm, aşadar, cum obişnuia să o facă Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, la un ospăț sufletesc în care cuvântul lui Dumnezeu a devenit hrană în locul aleselor bucate și băuturi materiale: „Aș pohti însă aceste cuvinte să le întind ca o masă desfătată înaintea dragostei voastre și să vă fac un ospăț sufletesc, după putință, puind în loc de bucate, cu multe feliuri de bunătăți drese, cuvântul cel de bună vestire și, în loc de băutură veselitoare, să dreg în paharul preaînțeleptelor capetelor voastre cuvântul cel de mare bucurie, pentru care cerem putere de la Hristos, Carele înțelepțește pre cei neînvățați, ca să ne lumineze mintea și să ne dea ajutor ca să putem îndulci cu ospățul vorbelor inimile și auzurile celor ce vor ospăta sufletește” .
ARHIVA MEDIA
1. Lumina cunoștinței: Catehizarea copiilor prin arta de către Pr. Bogan Aurel Teleanu - Radio TRINITAS 11.11.2016 2. Valori şi atitudini: Interviu cu dna Ana Calciu & Pr. Bogan Aurel Teleanu realizat de dna Cătălina Dima - Radio TRINITAS 10.11.2016


 

Niciun comentariu: