luni, 11 mai 2015

Concluziile conferinţei "MORŢII TRĂIESC - Mărturii despre viaţa de dincolo de moarte", 13 mai 2015

Departamentul pentru copii şi tineret ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON prin programul eparhial "Parteneriate instituţionale cu instituţii, asociaţii, organizaţii" a organizat  miercuri, 13 mai 2015, de la ora 18.00, în incinta Centrului de îngrijri palitive Sfântul Nectarie din parohia bisericii Sfântul Pantelimon din Bucureşti conferinţa "MORŢII TRĂIESC - Mărturii despre viaţa de dincolo de moarte". 

Au conferenţiat părintele Tudor Ciocan (preot misionar) şi părintele Cătălin Niculescu (preot slujitor), doi dintre preoţii care oferă frecvent asistenţă religioasă şi spirituală pacienţilor internaţi în Centrul de îngrijri palitive Sfântul Nectarie. Tema conferinţei a fost aleasă la

Chiar dacă această conferinţă s-a adresat în special pacienţilor, rudelor acestora şi personalului Centrului de îngrijri palitive Sfântul Nectarie, precum şi enoriaşilor parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc, tema aleasă la sugestia doamnei Adriana Căruntu, directorul Centrului de îngrijri palitive Sfântul Nectarie, a stârnit interesul şi altor persoane care au dorit să afle mărturii despre viaţa de dincolo de moarte, dar şi punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române despre Cardul Naţional de Sănătate şi transplantul de organe.

În calitatea de gazdă, Departamentul pentru copii şi tineret „Ateneul Sfântului Pantelimon” a exprimat punctul de vedere potrivit căruia mărturiile despre viaţa de dincolo de moarte nu sunt altceva decât dovada adevărului cuprins în cuvintele Mântuitorului nostru Hristos Care spune că, după judecata particulară a sufletelor, este mult mai uşor să învieze cineva – adică să revină din moarte trupească - decât să treacă din Rai în Iad (Luca 16, 19-31).

În introducerea conferinţei, părintele Teleanu Bogdan-Aurel, coordonatorul acestui Departament a ţinut să arate că, întrucât la nivelul parohiei anul 2015 este Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al Părintelui Petru Gh. Savin, tratarea temei are în vedere în primul rând referirile făcute la acest subiect de marele teolog Ioan Gh. Savin, fratele părintelui Petru Gh. Savin. 

Astfel, premiza conferinţei a constituit-o afirmaţiile lui I.Gh. Savin potrivit căruia "Trupul este necesar sufletului, dar nu indispensabil, fiind doar instrumentul prin care acesta se manifestă" şi că Dacă morţii trăiesc, cum ne învaţă biserica creştină – şi cum afirmă şi d-l inginer Stănculeanu, în cartea sa cu acest titlu – ei ar cere un singur lucru: să fie lăsaţi în pace. Căci calea lor – e cale fără întoarcere, iar destinele lor le ştie singur Dumnezeu, când va fi să le judece”. 

În susținerea conferinţei „Morţii trăiesc”, părintele Tudor Ciocan a atestat faptul că există într-adevăr oameni care au trecut prin faze terminale din care şi-au revenit şi a arătat că în majoritatea cazurilor toţi care au trecut prin această situaţie s-au schimbat radical. În acest context, părintele Tudor Ciocan a ţinut să sublinieze necesitatea pregătirii încă din această viaţă pentru trecerea dincolo de moarte, arătând că practic aceasta este o pregătire de natură ascetică. Făcând apel la calitatea sa de preot de spital, acesta a arătat că rostul său este ca să îi ajute pe bolnavii muribunzi ca ultimul lor gând să fie la Mântuitorul nostru Hristos, iar nu la durererea despărţirii de această lume. De asemenea, considerăm extrem de interesantă  mărturia părintelui Tudor Ciocan despre dezorientarea oamenilor necredincioşi sau a celor care nu au o pregătire duhovnicească în faţa morţii.

În discuțiile prilejuite de această conferință, în consens cu părintele Tudor Ciocan care a arătat că este foarte greu de stabilit momentul morţii până când organismul nu începe să putrezească, părintele Cătălin Niculescu a arătat că experienţele extracorporale de genul "life after life" sunt în general o stare ciudată, înşelătoare în cele mai multe cazuri.

 În încheierea conferinței, părintele Bogdan Teleanu a ţinut să reliefeze faptul că, deşi despre starea "life after life" pot fi exprimate doar simple păreri teologie, conferinţa "Moţii trăiesc" a reuşit să demonstreze în primul rând faptul că moartea este o despărţire nefirească a sufletului de trup, iar în al doilea rând să conteste concepţia ateistă potrivit căreia sufletul este creatură trupească şi că se poate susţine doar prin materie, fapt ce ar permite coruperea lui fără sfârşit şi, în definitiv, moartea sa.Considerăm că împărtăşirea experienţei vieţii de dincolo de moarte a fost cu atât mai utilă cu cât putem constata că tot mai mulţi creştini doresc să înveţe cum să evite capcana fiilor neasculării care slujesc diavolului şi planifică venirea lui Antihrist susţinând, conform zicerilor Sfântului Maxim Mărturisitorul, că moartea durează veşnic şi se manifestă în suflet. (cf. Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, partea a II-a, PSB, vol. 81, EIBMOR, 1990, p. 53), a concluzionat coordonatorul Departamentului “Ateneul Sfântului Pantelimon”.

Cu prilejul acestei conferinţe a fost organizată expoziţia fotografică pelerinajul copiilor ”Pe urmele tămăduitorilor Ciumei Roșii. Cazul părintelui Petru Gh. Savin de la biserica Sfântul Pantelimon - Foișorul de Foc din București” şi a fost lansat un nou număr al periodicului parohial Ateneul Sfântului Pantelimon, cu un articol al părintelui Bogdan-Aurel Teleanu despre viaţa de după moarte.
 ARHIVA FOTO.


(Biroul de presă al Departamentul pentru copii şi tineret ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON)

Niciun comentariu: