luni, 4 mai 2015

Pelerinaj şi o carte cadou oferite membrilor programului parohial "Ateneul Sfântului Pantelimon, şcoala faptelor bune" - 2015


Cu ocazia pelerinajului parohial ”Pe urmele tămăduitorilor Ciumei Roșii. Cazul părintelui Petru Gh. Savin de la biserica Sfântul Pantelimon - Foișorul de Foc din București”, organizat sâmbătă, 18 aprilie 2014, cei 40 de pelerini, membri ai Departamentului pentru copii şi tineret ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON şi însoţitorii lor, au primit cadou câte o broşură cu piesa de teatru ŞCOALA CĂLUGĂRIEI, alcătuită de pr. Bogdan-Aurel Teleanu. Broşura - parte integrantă a programului parohial din anul 2015 intitulat "Ateneul "Sfântului Pantelimon", Şcoala faptelor bune" - este dedicată memoriei vrednicului de pomenire Patriarh TEOCTIST, de la a cărui naştere se împlinesc 100 de ani, şi a fost redactată sub semnul anului 2015 - Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al Părintelui Petru Gh. Savin la nivelul parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti. 

Ca un fapt inedit menţionăm că redactând piesa de teatru intitulată “Şcoala călugăriei”, care descrie viaţa Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (prăznuit la 27 octombrie), am putut constat că experienţa de viaţă a Patriarhului Teoctist, în special ne referim la momentul copilăriei sale, s-a apropiat atât mult de cea a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ceea ce explică şi evlavia sa pentru acest sfânt, încât ne-a ajutat efectiv să completăm şi să stilizăm scenariul cuprins în paginile acestei cărţi.

Broşura cuprinde o prefaţă intitulată "Despre slujirea preoţească la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în duhul unităţii şi continuităţii propovăduite de vrednicului de pomenire patriarh Teoctist", din care reiese sfatul bun oferit de cel de-al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de a acorda importanţă principiului eclesiologic al unităţii şi continuităţii. Din această perspectivă, considerăm că cea mai mare provocare pastorală a unui cleric este legată în principal de modul în care se va putea transmite mai departe ştafeta credinţei strămoşeşti şi cum se va putea transforma zestrea ce ne-a fost lăsată de înaintaşi în bunuri de aleasă trebuinţă pentru următoarele generaţii. Astfel, trebuie să recunoaştem că cest impuls misionar dat vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a culminat cu propunerea ca, la nivelul parohiei Sfântul Pantelimon, anul 2015 să fie Anul omagial al Aşezământului cultural-duhovnicesc “Ateneul Sfântului Pantelimon” şi Anul comemorativ al Părintelui Petru Gh. Savin.

Iniţial, Departamentul pentru copii şi tineret ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON şi-ar fi dorit să ajungă pe urmele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, până în satul Basarabov (Bulgaria) pentru a cinstit locurile în care s-a născut şi a vieţuit. Însă, din motive legate în principal de vârsta pelerinilor, ne-am rezumat să organizăm pelerinajul doar la Fortul 13 Jilava - Memorialul rezistenţei anticomuniste (locul în care a fost întemniţat părintele Petru Gh. Savin, iniţiatorul si organiatorul Departamentului pentru tineret ATENEUL SFANTULUI PANTELIMON al parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti) - Biserica Drăgănescu (pictată de Pr. Arsenie Boca) – Mănăstirea Comana – Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Giurgiu (reşedinţa episcopală de vară) – Catedrala Episcopală din Giurgiu – Mănăstirea „Sfântul Nicolae” (fosta geamie). Ajunşi la Dunăre, pelerinii au privit cu nostalgie peste fluviu, semn al promisiunii reîntoarcerii pentru a finaliza acest pelerinaj în care Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor,a ocupat un loc central.

Şi pe această cale mulţumim realizatorilor emisiunii UNIVESRUL CREDINŢEI a TELEVIZIUNII ROMÂNE, precum şi echipei de filmare formata din redactorul Paula Tabarca şi operatorul Florin Miricioiu care ne-au însoţit în acest pelerinaj organizat de biserica Sf. Pantelimon-Foisorul de Foc din Bucureşti.

Niciun comentariu: