luni, 30 septembrie 2013

VERNISAJ: Epoziţie despre arta renăscută din credinţă, solidaritate şi suferinţă, vernisată la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc

După cinci ani de catehizare prin intermediul teatrului religios, la parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucuresti va avea loc un eveniment artistic de excepție dedicat artei renăscute din credinţă, solidaritate şi suferinţă. Mai precis, este vorba despre expoziţia de debut a micilor săi iconari intitulată dedicată refacerii bisericii Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti după incendiul din 9 ianuarie 2012.  

Astfel, în perioada 2 - 14 octombrie 2013, parohia Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti găzduieşte expoziţia “Apa cea vie..., foc răcoritor” desfăşurată în cadrul proiectului cultural-artistic parohial "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", care la rândul lui este un proiect practic organizat sub egida programului catehetic naţional "Hristos împărtăşit copiilor". Cele 45 de icoane pe sticlă şi 24 de desene religioase din tezaurul realizat de cei aproape 20 de copiii care participă la orele de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor" sunt oferite în 4 etape publicului de parohia Sf. Pantelimon în întâmpinarea sărbătorii Cuvioasei Maicii Parascheva, cel de-al doilea hram al bisericii de la Foişorul de Foc din Bucureşti (2, 4, 6 şi 13 octombrie 2013).

Punctul culminant al exoziţiei va fi duminică, 6 octombrie 2013, orele 12.00, când la biserica Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti, va avea loc vernisajul expoziţiei de icoane pe sticlă şi desen "Apa cea vie, foc răcoritor". Care e rostul acestui vernisaj? Întâlnirea faţă în faţă cu micii artişti şi profesorul lor! Poţi să îi vezi de aproape (mimica, gesturile şi felul lor de a fi), să îi auzi, să vorbeşti cu ei şi să afli de ce s-au apucat de pictură şi desen. 

Icoanele şi desenele copiilor parohiei Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc au fost realizate în cadrul celor 20 de ateliere de pictură pe sticlă, desfăşurate pe parcursul vacanţei de vară în cadrul proiectului parohial intitulat „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva“ şi organizat sub egida "Hristos împărtăşit copiilor", coordonat de pr. dr. Bogdan-Aurel TELEANU şi susţinut cu ajutorul artistului plastic Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York.

Întrucât "vrednic este lucrătorul de plata lui" (I Timotei 5, 18), premierea celor mai reuşite icoane şi desene va avea loc duminică, 13 octombrie 2013, orele 12.00, în ajunul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, cel de-al doilea hram al bisericii Sf. Pantelimon - Foişorul de Foc din Bucureşti. 

Evenimentul este cu atât mai important cu cât expozitia reprezinta forma de mulţumire a copiilor din cadrul programului Hristos impartasit copiilor adusa lui Dumnezeu si unora dintre oamenii datorita carora biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” - Foişorul de Foc din Capitală şi-a recăpătat strălucirea de altă dată. Reamintim că în luna ianuarie a anului trecut, turla lăcaşului de cult a ars într-un incendiu. După mai bine de un an de la începerea lucrărilor de renovare, pe acoperişul bisericii au fost aşezate o nouă turlă a Pantocratorului, precum şi o nouă cupolă mică. Turlele vechi erau făcute din lemn. Cele noi au fost realizate din metal.Montarea turlelor, precum şi construirea clopotniţei cu lumânărar şi pangar au fost posibile cu ajutorul Arhiepiscopiei Bucureştilor, a unei firme bucureştene condusa de domnul Stefan Cliseru şi a Primăriei Sectorului 2.

Întrucât nu este o expoziţie permanentă, colecţia de icoane pe sticlă şi desene religioase create în cadrul proiectului parohial "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva" sub egida programului catehetic naţional "Hristos împărtăşit copiilor" va putea fi admirata după următorul program:

- 2 octombrie 2013, începând cu orele 18.00 (cu ocazia deschiderii expoziţiei prin vizionarea filmului documentar, producţie TRINITAS TV - 2013, Credinţa transmisă copiilor în culori şi cuvinte. Momentul este dedicat profesorului care a susţinut cele 20 de ateliere de pictură pe sticlă şi desen religios, artistul plastic Viorica Colpacci - directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York - şi care a fost botezat în mod nevinovat de copii "Pensulă lângă pensulă". Pentru informaţii despre profesor va rugăm să accesaţi aici!), 
- 4 octombrie 2013, începând orele 18.00 (cu ocazia sfinţirii icoanelor), 
- 6 octombrie 2013, începând cu orele 12.00 (cu ocazia vernisajului) şi 
- 13 octombrie 2013, începând cu orele 12.00 (cu ocazia premierii).

DESPRE EXPOZIŢIE:
Numele expoziţiei de "Apa cea vie, foc răcoritor" provine de la materia folosită la realizarea icoanelor, şi anume sticla, o formă de lichid solidificat obţinut prin topirea nisipului cu ajutorul focului, cele trei elemente -  foc, apă şi pământ - care i-au marcat de tinerii parohiei noastre în seara incendiului din data de 9 ianuarie 2012.  

Expoziţia urmăreşte să rememoreze faptul că în timpul incendiului, catapeteasma a scăpat în mod minunat de flăcări apărând Sfântul Altar, deşi jaratecul cupolei Pantocrator prăbuşite jertfelnic a trecut razant de aceasta. De remarcat că, în noaptea tragediei o singură icoană a refuzat să se desprindă de catapeteasmă, cea a Sfântului Spiridon - zugrăvit în mână cu o cărămidă din care iese apă şi foc - care a rămas să apere catapeteasma şi Sfântul Altar de un dezastru total. Într-un astfel de context, cu atât mai mult cu cât trăim într-o "noua epocă de aur a sticlei", expoziţia face trimitere la vitraliile bisericii pe care flăcările incendiului din turla Pantocrator a bisericii noastre nu le-au atins şi au constituit dintru început impulsul necesar care a condus la susţinerea unor ateliere de icoane pe sticlă în cadrul proiectului "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva". 

Expoziţia "Apa cea vie, foc răcoritor" are scopul de a evidenţia faptul că apa şi focul consitituie din punct de vedere teologic două elemente complementare. Astfel, facem precizarea că numele expoziţiei este inspirat de una din rugăciunile care se fac înainte de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Hristos, în cadrul căreia Sfânta Împărtăşanie este numită "foc răcoritor". Într-un mod cu totul paradigmatic, sensul purificator al materiei Tainei Sfântului Botez este dat de apă, iar nu de foc, arătând în acest fel limitele efectelor violenţei cu care patimile acţionează asupra materiei, adică ale păcatului care riscă să slăbănogească sufletul omului. Astfel, Biserica arată că se opune oricărei forme de violenţă a materiei asupra sufletului. 

Mai precis, această denumire, "Apa cea vie, foc răcoritor", face trimitere la imaginea rugului aprins de pe Muntele Sinai, simbolul Bisericii, constituind punctul de conexiune dintre Taina Euharistiei şi Taina Botezului. În acest sens, să nu uităm că Botezul direct al Bisericii cu Sfântul Duh revarsat de sus s-a făcut la Cincizecime sub forma limbilor de foc. Astfel, imaginea rugului aprins de pe Muntele Sinai văzut de Moise reprezintă un simbol al Bisericii, poarta de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie al Nyssei afirmă că descălţarea sandalelor de către Moise pe Sinai reprezintă un gest de asceză, de renunţare la grijile vieţii pământeşti, aşa cum trebuie să procedăm noi oridecâteori intrăm in Biserică sau cum procedează iconarul înainte de a picta vreo icoană. 

Nu în ultimul rând, această denumire, "Apa cea vie, foc răcoritor", face trimitere la minunea Luminii Sfinte care se aprinde de Paşti la mormântul Mântuitorului nostru Hristos, privită prin prisma jertfei Proorocului Ilie care coboară foc din Cer vădindu-i pe preoţii mincinoşi sau a obiceiului aprinderii menorei de Hanuka (lb. ebraică, "dedicaţie") care comemorează eliberarea Ierusalimului prin victoria evreilor Macabei. Ambele evenimente religioase menţinate comportă această latură de întărire a credinţei în prezenţa proniatoare în lume a lui Dumnezeu care vindecă omul de griji inutile, false şi mincinoase ce-l „împiedică să mai săvârşească binele”, după cum se exprimă Metodiu de Olimp. 

La fel ca în Taina Botezului, naş de botez în arta pictării de sticlă a fost plasticiana Viorica Colpacci, directorul Galeriei de artă „Spiritus“ a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, transformată într-un meşter iconar al sufletului copiilor care au participat la cele aproximativ 20 de ateliere. În egală măsură,  expoziţia "Apa cea vie, foc răcoritor" urmăreşte să aprecieze şi să valorifice aportul tinerilor din parohie care au renunţat la confortul lungii şi aridei vacanţe de vară, prin îmbrăţişarea sacrificiului unei munci care se cere valorificată în sens constructiv duhovincesc într-o tomnatică numărare a propriilor roade. 

Niciun comentariu: