duminică, 28 iulie 2013

Atelier 5: Viţa-de-vie, chipul Mântuitorului nostru Hristos, 28 iulie 2013

Duminică, 28 iulie 2013, începând cu orele 12.00, plasticiana Viorica Colpacci din New York a ţinut cel de-al cincilea curs de desen la parohia Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti în cadrul proiectului intitulat Ateneul Sf. Cuv. Parascheva realizat la orele de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor". 

Tema celui de-al cincilea cerc de desen Ateneul Sf. Cuv. Parascheva a fost "Viţa-de-vie, chipul Mântuitorului nostru Hristos". Cu această ocazie, copiilor li s-a explicat faptul că imaginea viţei-de-vie este legată de semnificaţia simbolică creştină a comunităţii de iubire întemeiată de jertfa Mântuitorului Hristos care stă la baza întemeierii Bisericii. Acest lucru reiese din afirmaţia Mântuitorului Iisus Hristos care zice: "Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă" (Ioan 15, 4-7)

Obiectivele principale ale proiectului Ateneul Sf. Cuv Parascheva sunt iniţierea teoretică în arta desenunlui şi a picturii, în special pe sticlă, şi realizarea în comun de către cursanţi a primelor lor icoane bisericeşti pe sticlă. 

Reamintim că scopul acestui proiect îl constituie catehizarea copiilor prin intermediul artei, în cazul de faţă al picturii bisericeşti pe sticlă, sub forma unei tabere de vacanţă. Proiectul, al cărui scop principal îl constituie catehizarea copiilor prin intermediul picturii bisericeşti, se desfăşoară în cadrul programului parohial "Hristos împărtăşit copiilor" care are loc la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc sub motto-ul "Faceţi artă religioasă, nu kitsh!". 

 Reamintim că, sub numele de "Ateneul Sf. Pantelimon", aproape cinci ani de zile s-a desfăşurat acţiunea de catehizare prin intermediul pieselor de teatru religioase concepute special pentru micuţii creştini de la biserica Sf. Pantelimon. Iată că, mai nou, prin noul proiect intitulat "Ateneul Sf. Cuv. Parascheva", progamul parohial "Hristos împărtăşit copiilor" începe să-şi diversifice instrumentele de catehizare ale copiilor prin intermediul unei noi forme artistice, precum pictura şi desenul.

Niciun comentariu: