sâmbătă, 10 martie 2012

TVR Universul credintei, 18 martie 2012: CONSEMNARI - STOP INSINGURARII


"Potrivit unei cercetări de piaţă efectuată de Euromonitor International, numărul persoanelor care locuiesc singure, la nivel global, cunoaşte în prezent o adevărată explozie. Dacă, în 1996, aproximativ 153 de milioane de oameni locuiau singuri, în 2011, numărul lor a ajuns la 277 de milioane – o fulminantă creştere cu 80 de procente", afirmă jurnalistul Eric Klinenberg într-un articol publicat în data de 30 martie 2012 de cotidianul The Guardian. "Din cauza unei presiuni culturale de "a fi bun față de sine" (cred că potrivit lui "to be good to one's self" este conceptul "respectului de sine" îmbrăţişat cu mult entuziasm de feminismul contemporan - n.n.), omul contemporan pare însă că a dus în extrem cultul individului, un concept introdus în sociologie la sfârșitul secolului XIX, de către Emile Durkheim", explică mai departe jurnalul The Guardian.

În ciuda faptului că "astăzi, tinerii care locuiesc singuri văd în asta o marcă a succesului", după cum subliniază jurnalistul lui The Guardian, realitatea din parohia noastră îmi dovedeşte contrariul: ceea ce a părut un succes la tinereţe a devenit blestem la bătrâneţe!. În ceea ce ne priveşte, considerăm că tocmai cultura individualistă a "respectului de sine" se află la originea conflictului contemporan dintre femeie şi bărbat, despre care a pomenit şi Paul Evdokimov în cartea "Femeia şi mântuirea lumii" (editată de Asociaţa filantropică medicală creştină CHRISTIANA, Bucureşti, 1995, p. 181), un conflict născut dintr-o rivalitatea vanitoasă de a dobândi succesul de unii singuri. Tot Paul Evdokimov arată că motivul conflictului îl constituie faptul că femeia - dar, şi bărbatul aş adăuga eu - a pierdut "veşnicul feciorelnic" (Ibidem, p. 154). În privinţa fecioriei, aş mai adăuga că dumnezeiescul Părinte Ioan Scărarul zicând că “fecioria este însuşirea firii celei fără de trup”, arată de fapt că aceasta înseamnă sfinţenia autentică a persoanei umane, care contează mai mult decât simpla curăţie trupească a individului.

Astfel, putem spune că prezenta Campanie STOP ÎNSINGURĂRII porneşte de la premisa că omul păcătos, lipsit de sfinţenie şi de iubire, este o victimă a propriei sale însingurări. Pr. Prof. Dumitru Stăniloaie, în lucrarea „Dumnezeu este lumină”, făcea următoarea consideraţie: „Sfântul se caracterizează printr-o atenţie fără greş faţă de semeni, de generozitate, de jertfelnicie faţă de toţi fără nici o grijă de sine, de un duh care încălzeşte pe ceilalţi şi le dă siguranţa că nu sunt singuri”. În acest sens, fiecare familie care se îngrjeşte cu devotament de câte un bătrân se apropie de această stare de sfinţenie, a cărui caracterisitică esenţială este virtutea iubirii. Prin campania STOP ÎNSINGURĂRII sperăm să se creeze un transfer de iubire. "Iubirea - afirmă Sf. Chiril al Alexandriei - nu mi se impune cu sila, nu mă lasă singur, nu-mi slăbeşte puterile, nu mă simt stăpânit de altul, ameninţat de viclenia lui". (Pentru mai multe informatii despre actiunile parohiale pe aceasta tema acceseaza link-ul urmator: CAMPANIA STOP INSINGURARII)

Niciun comentariu: