joi, 26 noiembrie 2009

UNITATEA ŞI CONTINUITATE LA BISERICA SF. PANTELIMON DE LA FOIŞORUL DE FOC

Şcoală de învăţătură pentru copiii mahalalei. Chiar dacă trecutul bisericii Sf. Pantelimon (Foişorul de foc) din Bucureşti se pierde în negura vremurilor, ştim cu certitudine că pe lângă biserica cu hramul Sf. Pantelimon a existat şi o şcoală de învăţătură pentru copiii mahalalei, slujitorii acestei biserici contribuind la răspândirea ştiinţei de carte pe aceste locuri. Modesta şcoală s-a dezvoltat pe parcursul secolului al XIX-lea, dascălii primind într-un mod inedit mulţumiri din partea elevilor pentru că i-a învăţat carte. Astfel, cei dornici să înveţe cititul luau cu împrumut cărţile de cult ale Bisericii pe care făceau însemnări de genul: "Să şcie că am luat această carte de la biserică pentru ca să mă învăţu să citescu şi o să o pui la biserică" (Mineiul lunii iulie, Buda, 1805, însemnare făcută la p. 72-73), spune unul dintre aceştia.

Din nefericire, la începutul secolului al XX-lea, şcoala de învăţătură pentru copiii mahalalei deja nu mai exista. Ultimul dascăl care s-a ostenit cu învăţarea copiilor la această biserică a fost cântăreţul Ioan (Enache) Teodorescu. Într-o vară, pe când se afla cu copiii la umbra pomilor, învăţându-i să scrie şi să citească, a fost văzut şi admirat de scriitorul Ion Heliade Rădulescu (1802–1872), care apropiindu-se şi văzându-l că este surprins de privirea lui îi zise: "...să-şi vază de învăţat copii că bine face...", mărturisindu-i că este Heliade (Monografia Bis. Sf. Pantelemon din Bucureşti, p. 8). La începutul secolului al XX-lea şcoala nu mai funcţiona. (cf. POPESCU GH. EUGEN, în „Glasul Bisericii”, nr. 1-2/1971, pp. 128-142).


Ora de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor" la biserica Sf. Pantelimon de la Foişorul de Foc.

La distanţă de un secol, de aproape un an de zile, a devenit un obicei al parohiei ca la biserica Sf. Pantelimon de la Foişorul de Foc, în fiecare zi de vineri, la ceas de Vecernie să se ţină ore de cateheză pentru copii care au creat deja o legătură sufletească între preoţii şi copiii credincioşilor care vin la această biserică. Cateheza, susţinută pe baza unui ghid catehetic, se desfăşoară în biserică, pentru a spori şansele fiecărui copil de a deveni un creştin practicant. Scopul acestor ore - desfăşurate în cadrul proiectului cu titlul "Hristos împărtăşit copiilor" - este de a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice şi a-i ajuta astfel să atingă maturitatea întru credinţă. Pentru ca lecţiile să fie plăcute şi a se crea legături de prietenie între copii fiecare etapă a cursurilor s-a finalizat cu câte un proiect practic care a constat fie în punerea în scenă a unor piese de teatru religios, fie în editarea unei reviste, fie în organizarea unei expoziţii artistico-religioase.


Teatru religios. Piesele de teatru, realizate la biserica Sfântul Pantelimon de la Foişorul de Foc, de către copiii care au avut bunăvoinţa de a lucra în acest mod pentru Dumnezeu au devenit un imbold pentru derularea proiectului cu titlul "Hristos împărtăşit copiilor" în această parohie. Până acum au fost jucate două piese de teatru, una, de Crăciun, sub numele de Irozii, cealaltă, pregătită pe timpul verii, de hramul bisericii, sub numele de Sfântul Pantelimon.

În ciuda emoţiilor fiecărui copil implicat în realizarea acestor piese, piesele de teatru s-au bucurat de un binemeritat succes, ultima dintre ele, cea referitoare la viaţa Sf. Pantelimon fiind difuzată în premieră, datorită originalităţii sale, şi pe postul de radio Trinitas al Patriarhiei Române.


Ateneul Sfântului Pantelimon. În paralel cu realizarea pieselor de teatru, în duhul bisericesc al unităţii şi continuităţii care animă viaţa parohială, prin redactarea ca material didactic pentru ora de cateheză "Hristos împărtăşit copiilor", a fost reanimată revista “Ateneul Sfântului Pantelimon”, a cărui publicare a fost iniţiată de P.C. Pr. Gheorghe Popescu-Colibaşi (+ 1974). Precizăm că, deocamdată, reeditarea revistei parohiale “Ateneul Sfântului Pantelimon” se deruleaze în cadrul programului intitulat “Hristos împărtăşit copiilor”, dar nădăjduim ca în viitor să devină o adevărată revistă parohială care să reflecte din punct de vedere religios viaţa socială şi culturală din această parte a Bucureştiului.


Expoziţie. Însă, cel mai recent proiect îl constituie expoziţia de artă religioasă ATENEUL CREŞTIN cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului. În fiecare zi de vineri, la orele de cateheză, fiecare copil a pregătit câte o lucrare artistică care a fost inclusă în cadrul expoziţiei amintite.


Cerc literar religios. Dar, pe lângă icoanele din cadrul expoziţiei au fost relizate şi o serie de creaţii literare, înfiripate în cadrul unui început de cenaclu literar religios. Astfel, printre primele lucrări literare, s-au numărat poezile lui Mihail Tănăselea (Ajută-mă, Doamne!), Alina Bîgioiu (Sf. Cuvioasa Parascheva), Camelia Oprea, Cristea Marina şi Dumitru Roxana.


“Şanse pentru fiecare copil!”. Ţinând cont de iniţiativele mai vechi ale preoţilor de la biserica Sf. Pantelimon de la Foişorul de Foc, prin derularea acestor programe cultural-misionare, derulate în acest an sub numele “Şanse pentru fiecare copil!”, am dorit să contribuim la întărirea coeziunii sociale dintre credincioşii care frecventează biserica parohiei noastre. Intenţionăm să dezvoltăm proiectul “Şanse pentru fiecare copil!” prin acţiuni din ce în ce mai concrete care să anime viaţa bisericească din parohia noastră, la nivelul educaţiei religioase a copiilor, într-un procent de 100% în spiritul unităţii şi continuităţii specifice bisericii Sf. Pantelimon de la Foişorul de Foc.

Niciun comentariu: