miercuri, 3 ianuarie 2018

Declaratii de intentii 2018:Declaratii de intentii 2018:

2018 –

Anul omagial al unităţii şi continuităţii Ateneului Sfântului Pantelimon (77 de ani de la înfiinţare şi 10 ani de la reînfiinţare)

şi

Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 de la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din BucureştiÎn anul 2018, Departamentul de copii şi tineret „Ateneul Sfântului Pantelimon” de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti aniversează 77 de ani de la înfiinţare (1941) şi 10 ani de la reînfiinţare (2008).
Chiar dacă Consiliul parohial al parohiei bisericii Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti a hotărât oficial reînfiinţarea Serviciului pentru tineret din cadrul comitetului parohial în data de 12 octombrie 2014, facem precizare că părintele Teleanu Bogdan-Aurel dezvoltase de peste şase ani la această parohie un program social-cultural de lucru cu copiii cu vârste cuprinse între 4-18 ani, afiliat proiectului catehetic naţional "Hristos împărtăşit copiilor", care a preluat în duhul "unităţii şi continuităţii bisericeşti" conceptul de "Ateneul Sfântului Pantelimon" iniţiat în anul 1941 de preoţii Gheorghe Popescu-Colibaşi şi Petru Gh. Savin, sub auspiciile marelui apologet creştin profesorul Ioan Gh. Savin.
Coordonatorul actual al Ateneului Sfântului Pantelimon, părintele Teleanu Bogdan-Aurel, deşi este preot slujitor la biserica Sfântul Pantelimon doar din anul 2008, s-a dovedit a fi pasionat de activităţile religioase desfăşurate cu copiii şi tinerii încă din anul 1997, pe vremea când era pedagog la Seminarul Teologic. Ulterior, principiile sale de lucru cu copii şi tinerii au fost teoretizate în anul 2013 în cartea „Fântâna Ortodoxiei”, care a cunoscut o largă difuzare. Toate aceste principia teoretice au fost puse oficial în practică începând cu anul 2014, atunci când Consiliul parohial al parohiei bisericii Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti i-a încredinţat oficial sarcina reînfiinţării Serviciului pentru tineret din cadrul comitetului parohial ale cărui pricincipale obiective constau în desfăşurarea  de dezbateri cu prezentări, pelerinaje, activităţi sportive, colectare şi distribuire de ajutoare, munca voluntara, publicarea unei foi parohiale, simpozioane, spectacole, recitaluri de muzica, etc.
În cadrul Serviciului pentru copii şi tineret din cadrul comitetului parohial am continuat activitătile sub denumirea de Ateneul Sfântului Pantelimon realizând următoarele proiecte: teatru religios (10 piese de teatru după un scenariu propriu), ateliere de pictură pe lemn şi sticlă (7 expoziţii organizate la parohie), acţiuni permanente şi ocazionale de binefacere în folosul comunităţii, organizarea de pelerinaje gratuite pentru copii din comunitatea parohială, editarea unui periodic care reflectă toate aceste activităţi (peste 40 de numere), precum şi a unor albume fotografice care ilustrează activităţile corespunzătoare (7 numere).

Tema Anului omagial omagial al unităţii şi continuităţii Ateneului Sfântului Pantelimon (77 de ani de la înfiinţare şi 10 ani de la reînfiinţare) şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 de la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti va fi tratată de către Departamentul de copii şi tineret “Ateneul Sfântului Pantelimon“ în anul 2018 sub forma de concursuri, spectacole (în special, de teatru), simpozioane-conferinţă, prezentări de material documentar, întâlniri, workshop-uri, pelerinaje, tabere creştine şi expoziţii de icoane, cu scopul valorificării moştenirii misionare a parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti, precum şi slujirii şi activităţii preoţilor sau enoriaşilor care au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii acestei parohii.

2018 - Anului omagial omagial al unităţii şi continuităţii Ateneului Sfântului Pantelimon (77 de ani de la înfiinţare şi 10 ani de la reînfiinţare) şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 de la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti va constitui subiectul celor două Atenee misionare semestriale, organizate în cadrul programului parohial “Voluntarii Sf. Pantelimon” cu scopul maturizării întru credinţă a tinerilor prin încurajarea “libertăţii în Hristos” şi împărtăşirea bucuriei întâlnirii creştine în spaţii publice deschise.
Printre responsabilitățile “Voluntarilor Sf. Pantelimon” enumerăm:
1.       Atragerea de noi voluntari;
2.       Acţiuni în domeniul adaptabilităţii tinerilor creştin-ortodocşi;
3.       Valorificarea patrimoniului cultural bisericesc;
4.       Însuşirea de către tinerii creştini a idealului de a deveni “buni creştini şi buni români” prin practicarea sfinţeniei în circumstanţe concrete ale vieţii.
În anul 2018, Departamentul de copii şi tineret “Ateneul Sfântului Pantelimon“ va organiza un congres dedicat Anului omagial omagial al unităţii şi continuităţii Ateneului Sfântului Pantelimon (77 de ani de la înfiinţare şi 10 ani de la reînfiinţare) şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 de la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti.
Manifestările organizate în 2018 la parohia Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti vor fi mediatizate de către Biroul de Presă al Departamentului de copii şi tineret “Ateneul Sfântului Pantelimon” în mass-media bisericească şi presa laică.
În realizarea acestui program vom ţine seama de coordonatele descries în primul număr al "FOII PAROHIALE ATENEUL RELIGIOS SF. PANTELIMON" (1941) de părintele Petru Gh. Savin care afirma:
"Credem că este unul dintre cele dintâi aşezăminte ce trebuie numai decât să ia fiinţă în parohia noastră. El a întârziat prea mult, ca să nu i se simtă lipsa.
Între preot, biserică şi popor nu sunt decât numai legături duhovniceşti ale sf. slujbe şi a trebuinţelor sufleteşti de ordin ritual. Dar nu e deajuns. 
Preotul trebuie să aibă grijă şi să supravegheze, punând la dispoziţie credincioşilor şi în ceia ce priveşte educarea mai ales a tineretului.
Un ateneu religios, condus de biserică va avea rolul de a pune în lumină prin conferinţe, de ale unor presonalităţi din cele mai pricepute, - diferite chestiuni de credinţă, învăţătură şi lumină. 
Aceste conferinţe vor fi urmate de coruri religioase, lecturi, recitări, toate alcătuind un program de înălţare şi delectare sufletească a enoriaşilor. Ele vor fi ţinute sau la biserică sau la vre una din şcolile din parohie. 
Este o lume care ne aşteaptă de mult să le procurăm această desfătare duhovnicească. Este o lume, care prin faptul că noi nu le-am venit în ajutorul sufletesc al lor s`au dus în altă parte şi s`au răcit de legătura duhovnicească cu slujitorii bisericei. Ei s`au dus să caute hrană duhovnicească în alte părţi şi suntem siguri că odată ce vor vedea că şi noi ne silim să le facem sălaş duhovnicesc prin acest aşezământ de lumină şi hrană duhovnicească, ei vor rămânea cu noi şi`n jurul nostru. 
Ateneul cultural religios, credem că apoi va forma din tineretul acestei parohii un buchet de misionari şi propagandişti, ca astfel împreună să ne desfătăm sub aripa sfântă şi povăţuitoare a sfintei biserici. 
Un comitet de doamne şi domni din enorie vor conduce acest aşezământ şi acei ce vor bine voi să-şi însuşească acest gând, vor bine voi a ne scrie, sau a pofti ca să putem chibzui împreună, cât mai curând şi mai temeinic la realizarea lui" .(p. 3)
De asemenea, programul se va desfăşura potrivit obiectivelor programului din cadrul serviciului pentru tineret descrise în "Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Serviciului pentru tineret din cadrul comitetului parohial în Arhiepiscopia Bucureştilor" (2014), alcătuită de Pr. Conf. Dr. David Pestroiu, consilier învăţământ şi activităţi cu tineretul, şi domnnul Fabian-Cristian Radu:
1.                            Obiectivul general: apropierea tinerilor de Dumnezeu prin dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de aproape, prin participarea tinerilor la slujbele Bisericii şi prin formarea unui mod moral şi sănătos, de a gândi şi a privi lucrurile, fapt ce va duce implicit la promovarea imaginii Patriarhiei Române în societate, dovedind interesul Bisericii faţă de oameni şi activitatea sa misionară, adaptată la prezent.
2.                            Obiective specifice sunt cele aferente desfăşurării activităţilor catehetice (dezbateri teologice, culturale, educaţionale, ştiinţifice etc. cu prezentări de inregistrări audio-video si invitati speciali), practice (pelerinaje, excursii, activitati sportive), sociale (colectare si distribuire de ajutoare, munca voluntara in folosul bisericii parohiale etc.), ecologice şi culturale (publicarea unei foi parohiale, organizarea de simpozioane, spectacole, recitaluri de muzica, a bibliotecii parohiale etc.) din cadrul programului pentru tineret.

 __________________________________________________________


1. Titlul proiectului: ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANI;
2. Subtitlul proiectului: Unitate şi continuitate în cadrul Ateneului Sfântului Pantelimon: 77 de ani de la înfiinţare şi 10 ani de la reînfiinţare;
2. Echipa proiectului (coordonatori, resursele umane direct implicate în implementarea proiectului)
Coordonator proiect: Pr. Teleanu Bogdan Aurel
3. Locul desfăşurării proiectului: parohia Sf. Pantelimon Bucureşti Sector 2
4. Durata proiectului:   de la  20 ianuarie 2018 până la 26 mai 2018, respectiv de la 8 septembrie – 22 decembrie 2018;
5. Rezumatul proiectului:  În anul 2018 va avea loc Jubileul Ateneului Sfântului Pantelimon la împlinirea a 10 ani de la reactivarea Serviciului pentru tineret din cadrul parohiei Sfântul Pantelimon din Bucureşti, motiv pentru care propunem realizarea în anul 2018 a proiectului “ATENEUL COPIILOR SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANI”. În cadrul acestui proiect, care se va desfăşura duminical în perioada 20 ianuarie – 22 decembrie 2018, va fi tratată tema făuritorilor Marii Uniri din 1918 de la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti. Proiectul va fi susţinut de un eveniment omagial în care vor fi prezentate rezultatele programului constând într-o expoziţie cu icoanele pictate pe lemn de copii în cadrul atelierelor de pictura, discuţii libere pe tema proiectului şi lansarea albumului omagial intitulat ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI.
6. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele şi priorităţile specifice programului de catehizare a copiilor şi tinerilor din parohie: Realizarea, prin diferite mijloace de exprimare artistică, a unor activităţi cu caracter cultural, prin care este promovat în rândul comunităţii Sectorului 2 spiritul milosteniei creştine, din perspectivă istorică şi socială
DESCRIEREA PROIECTULUI:
7. Justificarea şi oportunitatea proiectului/Problema identificată
În contextul în care asistenţa socială contemporană, inclusiv cea desfăşurată de Biserică, cunoaşte o profundă fundamentare secularizată, bazată pe un umanism antropocentric şi autosuficient,  soluţia practică oferită de programul social-filantropic desfăşurat la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti o reprezintă inculturarea virtuţii milei creştine în puterea de a face binele.
În momentul în care am ajuns în 2008 la parohia Sfântul Pantelimon, am întâlnit acolo o comunitate vie. Ceea ce se desfăşoară în prezent sub numele de Ateneul Sfântului Pantelimon se derula deja în parohie. Mă refer atât la aspectul social-filantropic, cât şi la cel cultural-misionar. Concret, tinerii, dar şi adulţii din parohie aveau grijă de persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate, iar, pe de altă parte, manifestau o mare atenţie faţă de copii, pregătind scenete de teatru sau icoane în cadrul unor ateliere de artizanat. Organizarea aceasta exista încă din perioada celor două războaie mondiale şi a supravieţuit discret regimului comunist. Cu un asemenea interes faţă de acest tip de activitate m-am mai întâlnit în perioada în care am fost pedagog la Seminarul Teologic şi desfăşuram, la cererea elevilor, piese de teatru şi cenacluri.
Ideea aceasta de a denumi ceea ce facem noi cu numele Ateneul Sfântul Pantelimon provine din anul 1941. Atunci a fost înfiinţat prima dată un periodic al parohiei cu numele acesta şi, încă  de atunci preoţii de la biserica Sfântul Pantelimon îşi propuneau să facă ceea ce continuăm noi astăzi. Precizăm că, în ciuda etimologiei sale neclare, cuvântul ateneu (gr. tekne - artă, tehnică) sugerează înţelepciunea sau inteligenţa practică a artizanilor, a abilităţii şi ingeniozităţii lor de a lucra manual.
De altfel, de la aceşti tineri şi de la părinţii lor care veneau la parohie am înţeles următorul lucru: singura educaţie catehetică practică pe care pot să o fac, astfel încât să le fie de folos şi lor şi semenilor, este educaţia pentru milostenie. Asta ar rezuma tot ceea ce reprezintă Ateneul Sfântului Pantelimon care nu reprezintă numai o formă de apostolat cultural sau artistic, ci are scopul de a transmite mai departe această dorinţă de a face milostenie. Chiar întrebam o tânără cum pot să le spun copiilor să facă ceea ce fac ei după atâţia ani şi fac constant, această milostenie? Cine i-a învăţat pe ei de fapt? Şi mi-a spus foarte clar: şcoala vieţii.
De la astfel de oameni am înţeles mesajul că eu trebuie să fiu preotul marginalizaţilor.
Însuşirea virtuţii milosteniei nu se predă teoretic participanţilor la programul Ateneu Sfântului Pantelimon, ci prin intermediul pictării icoanelor, prin interpretarea unor roluri în piese de teatru religios şi discutii libere pe teme sugerate de agenda Patriarhiei Române.
Concret, modul de inculturare adoptat în cazul proiectului desfăşurat sub numele Ateneul Sfântul Pantelimon este acela de a-l face pe fiecare copil să înţeleagă că stă în puterea lui să picteze o icoană sau să interpreteze un rol într-o piesă de teatru religios pe care mai apoi să le valorifice în beneficiul unei persoane care are nevoie de ajutor.
8. Scopul şi obiectivele proiectului 
Scopul proiectului “Ateneul Sf. Pantelimon – 10 ani” îl reprezintă dobândirea puterii de a face binele de către copiii implicati direct in derularea proiectului si totodata pregatirea Jubileului Ateneul Sfântului Pantelimon la împlinirea a 10 ani de la reactivarea Serviciului pentru tineret din cadrul parohiei Sfântul Pantelimon, continuand astfel scopul central al programului parohial „Atenul Sfantului Pantelimon”.
Printre obiectivele “Ateneului Copiilor Sf. Pantelimon” enumerăm:  
1. Implicarea cât mai multor voluntari în scopul dobândirii puterii de a face binele;
2. Elaborarea de produse culturale de calitate pentru persoanele invitate la Jubileu;
3. Practicarea sfinţeniei în circumstanţe concrete ale vieţii (la nivel de familie, parohie, şcoală, stradă, cartier, oraş, ţară);
4. Îmbogăţirea patrimoniului cultural (prin pictarea de icoane);
6. Însuşirea de către tinerii creştini a idealului de a deveni “buni creştini şi buni români” (prin demonstrarea măsurii ataşamentului lor faţă de valorile creştine împărtăşite din moşi strămoşi).
7. Sintetizarea tuturor activităţilor într-un Album care să-l ghideze şi în viitor!
9. Grupuri ţintă, beneficiari (direcți şi indirecți)
a.       Beneficiari direcţi:
                                                               i.      25 copii de la Şcoala parohiala de duminica;
                                                             ii.      participanţi la evenimentul omagial;
b.      Beneficiari indirecţi: familiile copiilor; cercul de prieteni, şcolile de unde provin copiii, comunitatea creştină de la biserica Sfântul Pantelimon (peste 100 de persoane);
10. Activităţile proiectului (graficul activităţilor, locul de desfășurare, alte detalii relevante: mijloace, metode, responsabili activități, etc)
·         In perioada 20 ianuarie 2018 până la 26 mai 2018, respectiv 21,28 – ianuarie; 04, 11, 18 25 – februarie; 04, 11, 18 25 – martie, 01, 8, 15, 22, 29 aprilie, 06, 13, 20, 27 mai în cadrul bisericii Sfântului Pantelimon între orele  12.00 – 13.30 se vor organiza ore de cateheză şi pictură cu temă religioasă.
·         În perioada 8 septembrie – 22 decembrie 2018, respectiv 09, 16, 23, 30 septembrie, 07, 14, 21 octombrie, 04, 11, 18, 25 noiembrie, 02, 09, 16, 23 decembrie în cadrul bisericii Sfântului Pantelimon între orele  12.00 – 13.30 se vor organiza ore de cateheză şi pictură cu temă religioasă.
·         Eveniment aniversar „ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI” care va avea urmatorul program de desfasurare:
1. Data: 3 iunie 2018
2. Locul: biserica Sfântul Pantelimon
3. Beneficiarii directi: 100 de copii +  50 de invitati
4. Activitati (gen)
4.1. Lansare albumnului “ATENEUL COPIILOR SFÂNTULUI PANTELIMON – 10 ANI”.
4.2. Discutie libera despre „Metode creştine de educaţie a copiilor în familie, şcoală şi societate”
4.3. Proiectie reportaje despre activităţile desfăşurate în trecut
4.4. Premiere a copiilor implicaţi în proiect
11. Impactul preconizat şi rezultatele estimate
Generaţia aceasta a primilor copii care au participat la programul Ateneul Sfântului Pantelimon a fost fin observată de regretata artistă Irina Petrescu. Ea spunea, la un moment dat, participând la acest program, că i se pare că aceşti copii vor fi un pic altfel. Sunt nişte copii care au încercat şi încearcă serios să-şi ocupe prin muncă locul în societate. Ei au receptat foarte clar următorul mesaj: dobândirea sfinţeniei prin muncă. Prin acest program, am încercat să îi motivez să participe la teatru, să participe la atelierele de pictură, spunându-le că dobândesc sfinţenia prin muncă. Munca de a învăţa textul unei piese de teatru, munca de a picta o icoană, practic asta a fost dorinţa mea: să-i învăţ că sfinţenia se dobândeşte în circumstanţe concrete ale vieţii, nu stând pe un fotoliu şi nefăcând nimic. Sfinţenia nu pică din cer. Chiar dacă noi spunem că este un rezultat al harului lui Dumnezeu, sfinţenia este o conlucrare între noi şi harul lui Dumnezeu. De fapt, aşa se dobândesc virtuţile, iar în lipsa virtuţilor încep să îşi facă loc păcatele.
Rezultate estimate: Beneficiarii directi isi vor dezvolta capacitatea de a face bine si de a deveni exemple de “buna practica”pentru beneficiarii indirecti ai proiectului. Reazlizarea evenimentului aniversar la un nivel mare de profesionalism cultural-artistic-religios având la baza principiile şi valorile prezentate în cartea “Fântâna ortodoxiei”.
12. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor (metodele şi resursele folosite pentru colectarea informaţiilor; urmărirea resurselor şi activităţilor, menţionaţi modalităţile de multiplicare a rezultatelor)
Feedback obținut permanent de la beneficiarii direcți și indirecți pe parcursul desfașurării proiectului în funcție de etapele acestuia și graficul propus de execuție.
Feedback obținut de la participanții  la evenimentul din 3 iunie 2018 prin aplicare de chestionar la sfârşitul evenimentului unui număr de 150 de persoane.
Articole in presa de specialitate cu privire la evenimentul desfăşurat .
Reacții ale personalităţilor invitate la eveniment din mediul cultelor, academic, administrativ, scoli, etc.
Modalităţi de multiplicare a rezultatelor:
În anul 2018 urmărim: 1) dezvoltarea reţelei de voluntari prin implementarea unui program care va fi făcut cunoscut pe canale de socializare şi anunţuri în cadrul comunităţii din sectorul 2 şi 2) realizarea de parteneriate între parohiile din cadrul Protoieriei Sectorului 2 Capitală.
13. Promovare şi diseminare (modalităţile de promovare ale proiectului şi cele de diseminare ale rezultatelor proiectului)
Mediatizarea se va realiza printr-o broşură a parohiei sau foaie parohială, inclusiv prin informaţii pe blog sau pe Facebook sub numele de ATENEUL SFÂNTULUI PANTELIMON.
În plus, pentru amplificarea impactului, se vor realiza emisiuni, materiale publicistice etc. difuzate de Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române pentru promovarea etapelor din proiectul ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI. Ca parte a programului-cadru, se va publica un album omagial intitulat ATENEUL COPIILOR SF. PANTELIMON – 10 ANI.
14. Responsabilitate socială (măsurile prin care proiectul respectă şi promovează un comportament responsabil faţă de mediu şi societate – cum sunt aplicate în activităţile prevăzute principii precum: dezvoltare durabilă, echilibrul mediului, transparenţă, comportament etic, eficacitate economică şi incluziune socială)
Prin acțiunile proiectului se promovează în rândul beneficiarilor direcți și indirecți virtuțile bunătăţii şi milei prin „creşterea fizică şi intelectuală”, prin chemarea de a desfăşura o activitate social-filantropică modernă, dar conciliabilă cu Evanghelia.
15. Identificare riscuri și măsuri de prevenire / diminuare a acestora
Există riscul participării unui număr mic de participanți la evenimentul dedicat Jubileului Ateneului Sfântului Pantelimon, dar, ca măsură de diminuare propunem mediatizarea proiectului pe mai multe canale media: blog, facebook, comunicat presă, promovare proiect la diverse evenimente din cadrul parohiei bisericii Sfântul Pantelimon, dar şi al altor parohii din cadrul Protoieriei Sectorului 2 Capitală.

Niciun comentariu: