vineri, 3 februarie 2012

FAPTE SI CONSECINTE

COMPLETATI SĂPTĂMÂNAL AGENDA URMĂTOARE:
MATERIAL AUXILIAR:
I. Păcate: minciuna, furtul, mândria, ura, jurământul, desfrâul, ura, invidia, zgârcenia, răutatea, negarea binelui, adevărului, vieţii şi dragoste etc.!
2. Fapte bune: a hrăni pe cel flămând, a da apă celui însetat, a îmbrăca pe cel gol, a cerceta pe cei închişi, a îngriji de cei bolnavi, a adăposti pe cei străini, a îngropa pe cei morţi, a converti la pocăinţă un suflet rătăcit, a învăţa pe neştiutor, a povăţui la bine, a face rugăciunea pentru aproapele, a mângâia descurajaţii, a răbda ocarile, a ierta greşiţilor etc.!

Niciun comentariu: