luni, 28 noiembrie 2016

Piesa de teatru „Brâncoveanu și Ivireanul, iubire de Biserică și neam” a fost jucată și la Buzău

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Eparhiei a organizat, duminică, 27 noiembrie 2016, la Teatrul George Ciprian din municipiu, un spectacol de anvergură – o piesă de teatru originală, după un scenariu scris de Pr. Bogdan Aurel Teleanu: Brâncoveanu și Ivireanul, iubire de Biserică și neam, în regia dnei Ivona Boitan. 

Spectacolul are înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiind un proiect de succes al Companiei teatrale Zona și al Protoieriei Sector 2 Capitală. 

Distribuţia asociază marile personalități evocate din cazania Bisericii și neamului românesc cu prodigioși actori ai scenei teatrului contemporan: Maria Brâncoveanu – Ana Calciu, Constantin Brâncoveanu – Damian Victor Oancea, Păuna Cantacuzino – Magda Catone, Antim Ivireanu – Mihai Coadă, Constantin Cantacuzino – Ovidiu Cuncea, Vizirul – Tiberiu Păun, Ștefan Brâncoveanu – Bogdan Iacob, Stanca Brâncoveanu – Dana Rusu, cu participarea extraordinară a actorului Constantin Codrescu. În cadrul activităţii de voluntariat desfăşurată de Departamentul pentru copii şi tineret de la biserica Sf. Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti, alături de aceşti mari actori s-au aflat copiii talentați din trupa de teatru parohial Ateneul Sf. Pantelimon care i-au întruchipate pe copiii Brâncovenilor. 

"Prin acest text modern și rafinat, ne propunem să ajungem la un public compus din toate categoriile de vârstă și de profesii. Avem un nivel cultural-intelectual, unul emoţional şi, desigur, unul duhovnicesc. Piesa poate fi receptată la oricare din aceste nivele. Este o pledoarie pentru susţinerea ideii de mamă creştină, pentru o abordare tridimensională a istoriei, pentru promovarea ideii că naşterea cărţii românești s-a făcut în Biserică etc. Multiplele ei paliere ne ajută să prezentăm tuturor o pagină din cronica unui neam creștin și sperăm să determinăm dorința de a descoperi mai mult despre istoria poporului român. Realizatorii spectacolului abordează o viziune umană, emoțională, prin care vor să transmită speranța, să aducă întărire în urcușul duhovnicesc al oricărui creștin care învață să dea măsura gloriei și agoniei ce se succed în viața pământească", a precizat Pr. Prof. Cristian Marius Dima – consilier eparhial la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul. marți, 15 noiembrie 2016

Să ne îndulcim inimile și auzurile cu ospățul sufletesc al vorbelor Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul

1. Sursa de inspiraţie a piesei de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam o constituie membrii Departamentului pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti. Aceştia au ştiut să împletească „în mod abil şi echilibrat învăţătura creştină cu experienţa umană cotidiană cu scopul de a combate influenţele secularizante sau vulgarizante oferite de cultura străzii sau de cartier”. Acest fapt a determinat-o pe actriţa vrednică de pomenire Irina Petrescu - care a onorat cu prezenţa o seamă din repetiţii şi să asiste la premierile şi filmările pieselor de teatru produse de Ateneul Sfântului Pantelimon, printre care se numără şi cea intitulată Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam – să exclame: „Am senzaţia că aceşti copiii vor fi mai altfel pentru anii care vin. Se vor dezvolta mai bogat pe dinăutru decât pe dinafară. Vor fi mai feriţi de tentaţia vulgarităţii şi violenţei străzii”. Curiozitate de a afla mai multe despre calitatea de membri ai Ateneului Sfântului Pantelimon i-a impins pe tinerii de la parohie în situaţia de a face cercetări în trecutul parohiei Sfântului Pantelimon-Foişorul de Foc şi de descoperi faptul că una din primele teze de doctorat dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, dacă nu chiar cea dintâi, a fost scrisă de fapt tocmai de fiul preotului care a întemeiat acest departament parohial, şi anume părintele Mihail-Gabriel Popescu. Fiul vrednicului de pomenire părinte Gh. Popescu-Colibaşi îşi intitulase teza de doctorat "Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, cârmuitor bisericesc şi propovăduitor al Evangheliei", iar textul acesteia a fost republicat integral pe parcursul anului 2016, anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul la nivelul Patriarhiei Române, în publicaţia parohială Ateneul Sfântului Pantelimon. Acest studiu reprezintă de fapt punctul de pornire în documentarea necesară scrierii piesa de teatru cu numele Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam. Desigură că elementelor istorice li s-au adăugat din plin „suflet”, iar insuflarea necesară acestui demers literar li se datorează tocmai copiilor şi tinerilor care au interpretat cei dintâi rolul personajelor din piesa de Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam. Practic, fiecare dintre personajele acestei piese de teatru a fost construit ţinând cont de profilul psihologic al micilor actori care s-au încumetat să o joace pentru prima dată. Chiar dacă rolurile sunt interpretate acum de actori profesionişti, totuşi se mai întrevăd încă urmele personalităţii copiilor care le-au jucat întâi. În felul acesta, membrii Departamentului pentru copii şi tineret Ateneul Sfântului Pantelimon pot fi considerate fără teama de a greşi muzele acestui spectacol de teatru religios. 

2. Piesa de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam este dovada clară că în spatele oricărui bărbat care reuşeşte să ducă până la capăt un proiect stă, de fapt, o femeie puternică. Acest lucru se poate afirma fără teama de a greşi având în vedere în principal rolul dificil al Mariei Brâncoveanu, intrepretat expresiv de doamna Ana Calciu. Ceea ce nu se vede pe scenă, dar se ştie bine în culise este faptul că fără doamna Ana Calciu acest proiect nu ar fi putut depăşi hotarele parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti pentru a poposi în seara asta aici, pe scena aulei Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, aşa cum de altfel nu ar fi putut ajunge vreodată să fie prezentat pe scena teatrului Metropolis, sau înaintea celor peste 500 de copii şi tineri de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti. 

Tăria de caracter a acestei doamne - care la începutul anului ne-a cerut imperios să completăm cele 10-15 minute jucate iniţial de copii la peste o oră de teatru jucat de actori profesionişti - ne-a oferit un model de inspiraţie pentru rolul pe care îl şi interpretează, şi anume acela al Mariei Brâncoveanu. În felul acesta, doamna Ana Calciu s-a adăugat panopliei de muze care au inspirat textul acestei piese de teatru, din care mai fac parte şi alte multe alte femei printre care putem enumera fără teama de a greşi pe Cristina Teleanu, Ileana Toma, Cristina Ionescu, Julieta Mihăilescu, Georgeta Vlad, Georgeta Mȕller etc.. Pur şi simplu cred că fără aceste persoane, care şi-au adus contribuţia într-un fel sau altul la acest proiect, piesa de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam nu ar fi existat! Lor doresc să le mulţumesc şi pe această cale!

 3. Piesa de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam este cu totul altceva decât am reuşit să oferim la nivelul parohiei Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc. Credem că acest lucru se datorează conştientizării faptului că valoarea culturală se integrează credinţei religioase, în sensul că „sufletul culturii îl reprezintă cultura sufletului”, după cum afirmă Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Suntem convinşi că la această conştientizare a contribuit din plin înţelepciunea cu care au fost stabilite temele pentru anii omagiali şi comemorativi în Patriarhia Română. 

Aceste teme ne-au ajutat foarte mult în structurarea programului catehetic care s-a finalizat astăzi cu punerea în scenă a piesei de teatru Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam. În urmă cu doi ani, în 2014, întrucât omagiam anul dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni, am pus bazele piesei de teatru sub numele Sfântul Vodă Brâncoveanu, interpretată cu ajutorul copiilor şi tinerilor din cadrul Departamentului Ateneul Sfântului Pantelimon şi transpusă în viziune cinematografică de doamna Cristina Ionescu. Anul acesta, 2016, anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul la nivelul Patriarhiei Române, sâmburele plantat în urmă în pământul comunităţii parohiale de la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc, a devenit prin vocaţia doamnei Ana Calciu care a generat spectacolul de teatru din seara aceasta intitulat cu binecuvântarea şi inspiraţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam un copac viguros din care vă rugăm să vă ospătaţi cu toţii fără teamă. Titlul ne trimite la îndemnul creştin de a fi „Buni creştini şi buni români!” 

În concluzie, realizatorii spectacolului din seara aceasta abordează o viziune umană, emoţională, prin care vor să deschidă o pagină de istorie care scoate în evidență portretele de excepție ale Sfinților Brâncoveni și al Sfântului Antim Ivireanul. Acest spectacol de teatru își propune să transmită speranță, să aducă întărire în necazuri, dar și în credință, într-o perioadă aflată într-o vădită criză a valorilor, a idealurilor. 

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Ana Calciu, Damian Victor Oancea, Magda Catone, Mihai Coadă, Ovidiu Cuncea, Tiberiu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Alexandru Ionescu, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu. De asemenea. Regia este semnată de Ivona Boitan, decor şi costume Ileana Zirra, manager de proiect Malvina Roșu. Vă invităm, aşadar, cum obişnuia să o facă Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, la un ospăț sufletesc în care cuvântul lui Dumnezeu a devenit hrană în locul aleselor bucate și băuturi materiale: „Aș pohti însă aceste cuvinte să le întind ca o masă desfătată înaintea dragostei voastre și să vă fac un ospăț sufletesc, după putință, puind în loc de bucate, cu multe feliuri de bunătăți drese, cuvântul cel de bună vestire și, în loc de băutură veselitoare, să dreg în paharul preaînțeleptelor capetelor voastre cuvântul cel de mare bucurie, pentru care cerem putere de la Hristos, Carele înțelepțește pre cei neînvățați, ca să ne lumineze mintea și să ne dea ajutor ca să putem îndulci cu ospățul vorbelor inimile și auzurile celor ce vor ospăta sufletește” .
ARHIVA MEDIA
1. Lumina cunoștinței: Catehizarea copiilor prin arta de către Pr. Bogan Aurel Teleanu - Radio TRINITAS 11.11.2016 2. Valori şi atitudini: Interviu cu dna Ana Calciu & Pr. Bogan Aurel Teleanu realizat de dna Cătălina Dima - Radio TRINITAS 10.11.2016


 

luni, 14 noiembrie 2016

Spectacol de teatru în premieră la Palatul Patriarhiei pentru victimele de Clubul Colectiv şi alte persoane aflate în dificultate

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Protoieria Sectorul II Capitală şi L.T.C.O.R. filiala Sector II în parteneriat cu Compania Teatrală Zona au organizat spectacolul de teatru creştin cu scop umanitar Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam în premieră la Palatul Patriarhiei – Aula Teoctist Patriarhul, duminică, 13 noiembrie 2016, ora 18, 00. 

 A fost o seară caritabila în care iubiţi actori ai teatrului romanesc şi-au dat mâna cu copiii din trupa de teatru parohial Ateneul Sf. Pantelimon pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţă, prin organizarea unui spectacol în urma căruia sperăm ca alţi doi copii, împreuna cu mama lor, Mariana Pătraşc, să se mute de la subsolul unui bloc din cartierul bucureştean Ferentari, într-o garsonieră decentă. 

O parte din ajutorul oferit prin această iniţiativă artistică, după cum a precizat Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se va îndrepta şi spre victimele de la clubul Colectiv din Bucureşti,dar şi către copiii bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic Bucureşti: "Mulțumim și tuturor participanților la acest spectacol organizat, așa cum a fost anunțat, în scop social-filantropic: ajutorarea unor persoane aflate în dificultate, de care se ocupă Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum şi a unor tineri care au rămas în tratament prelungit în urma incendiului de la Clubul Colectiv din București". Confom informaţiilor oferite de părintele Ciprian Tuder, preşedintele LTCOR - filiala sector 2, postului de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române în data de 15 noiembrie 2016, "s-au strâns peste 12.500 lei, bani care vor fi direcţionaţi familiilor aflate în dificultate care află în evidenţa Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi tinerilor aflaţi încă  sub tratament, victime în urma incendiului de la Clubul Colectiv". 

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Ana Calciu, Damian Victor Oancea, Magda Catone, Mihai Coadă, Ovidiu Cuncea, Tiberiu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Alexandru Ionescu, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu. De asemenea, regia este semnată de Ivona Boitan, decor şi costume Ileana Zirra, manager de proiect Malvina Roșu.Textul piesei este semnat de părintele Bogdan Aurel Teleanu, preot slujitor la Parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti. 

În organizarea evenimentului s-au implicat voluntarii L.T.C.O.R. filiala Sector II și din Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO). Partener media este Centrul de presă BASILICA. Piesa de teatru s-a jucat pentru a patra oară, după ce iniţial a mai fost pusă în scenă la Teatrul Metropolis şi Colegiul Naţional Mihai Viteazu din Bucureşti. 

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la spectacolul de teatru „Brâncoveanu şi Ivireanul, iubire de Biserică şi de Neam”, organizat de Protopopiatul Sector 2 Capi­tală şi Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români, filiala Sector 2, în parteneriat cu Compania teatrală „Zona”, la Palatul Patriarhiei, duminică, 13 noiembrie 2016:...
 

MEMORIAL ARTISTIC ŞI MĂRTURISIRE A CREDINŢEI *Spectacolul de teatru „Brâncoveanu şi Ivireanul, iubire de Biserică şi de Neam”, organizat de Protopopiatul Sector 2 Capi­tală şi Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români, filiala Sector 2, în parteneriat cu Compania teatrală „Zona”, ne ajută să înțelegem că cinstirea şi comemorarea marilor eroi ai credinței, a marilor simboluri și valori ale neamului românesc, sunt un act de cult şi de cultură, o datorie morală şi o creștere spirituală, pentru că doar o mai bună cunoaștere a identității şi a demnității naționale ajută un popor să se dezvolte şi să dăinuie în istorie, promovând un dialog demn şi creator cu alte popoare.

Pentru conștiința creștină și națională a poporului român, Domnitorul Martir Constantin Brâncoveanu, pe care Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit în mod deosebit în anul 2014, la împlinirea a 300 de ani de la sfârșitul său martiric (1714), rămâne un simbol al dăruirii jertfelnice și totale față de Dumnezeu și de neamul românesc, un reper viu al curajului mărturisirii credinței în Hristos și al demnității naționale. El a fost un adevărat om de stat, diplomat înțelept și vizionar în politica promovată într-un context internațional extrem de dificil, marcat de presiuni multiple şi interese antagonice ale marilor imperii vecine (otoman, rus şi habsburgic). În condițiile dificile din acea perioadă istorică, domnitorul Constantin Brâncoveanu a urmărit consecvent interesele Țării Românești, dovedind înțelepciune, echilibru și capacitate de a evalua nuanțat legăturile cu diferitele puteri din acea vreme.

Sfântul Constantin Brâncoveanu, ctitor de lăcașuri sfinte în țară și peste hotare, promotor al culturii creștine şi al artei românești, apărător al ortodoxiei românești din Transilvania și sprijinitor al creștinilor ortodocși din Patriarhiile Răsăritene (Alexandria, Antiohia, Ierusalim) şi din Balcani, iar mai presus de toate, martir pentru credința creștină, rămâne în memoria sufletului românesc ca o icoană luminoasă de mărturisitor al credinței creştine ortodoxe şi a demnității românești, dar și de promotor al valorilor specifice culturii şi artei creștine românești, pe care a îmbogățit-o cu „stilul brâncovenesc”.

În acelaşi timp, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, pe care Biserica Ortodoxă Română îl cinstește în mod deosebit anul acesta, 2016, la împlinirea a 300 de ani de la sfârșitul său martiric (1716), avea o conștiință puternică privind responsabilitatea pastorală, precum şi un mare zel misionar în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu şi întărirea credinței ortodoxe în vremuri grele, când majoritatea creștinilor ortodocși din Orient şi din Balcani se afla sub stăpânire otomană.

Grație rodnicei sale activități tipografice, Biserica Ortodoxă Română a fost înzestrată cu principalele cărți de cult în limba română, cu lucrări apologetico-polemice pentru combaterea prozelitismului catolic agresiv, dar și cu valoroase lucrări pastoral-misionare pentru cler şi popor. Ca tipograf misionar, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a tipărit peste 60 de cărți de cult în limbile: greacă, slavonă, română, arabă şi georgiană, sprijinind astfel şi alte popoare ortodoxe.

Iubirea de Biserică şi Neam a Sfinților Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanul, până la moartea lor martirică, precum şi rugăciunile lor înălțate înaintea Preasfintei Treimi constituie un luminos şi bogat izvor de inspirație şi înnoire pentru viața de astăzi a credincioșilor noștri, dar şi de întărire a comuniunii noastre în jurul sfinților care au apărat Ortodoxia în vremuri grele.

Astăzi, într-o lume tot mai secularizată şi globalizată, suntem chemați să cunoaștem mai bine şi să apărăm mai mult credinţa noastră creștină bimilenară şi unitatea noastră națională, pentru un dialog demn şi folositor cu alte popoare.

Spectacolul de teatru din această seară, inspirat de viața şi jertfa martirică a celor doi mari sfinți iubitori de Biserică şi de Neam, Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanul, ne-a făcut părtași unui act artistic major, luminat de credinţă şi mărturisitor al credinţei creştine, o adevărată elevație spirituală!

De fapt, arta creștină autentică nu ne înalță doar emoțional, ci ne înalță şi relațional: în relația omului cu Dumnezeu-Creatorul şi cu generațiile umane anterioare şi viitoare, în timp şi dincolo de timp.

În acest sens, tot ce este autentic, curat şi sfânt în istoria şi cultura unui popor profund credincios şi creator de valori perene, harnic şi darnic, devine cunună sau coroană de lumină a acestuia în Împărăția lui Dumnezeu, unde „neamurile (etniile) își vor aduce slava şi cinstea lor” - după cum spune ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa (21, 26).

Astfel, în lumina valorilor spirituale artistice împărtășite prin evenimentul prezent, dorim să apreciem în mod deosebit personalitatea talentaților artiști actori: Ana Calciu, Damian Victor Oan­cea, Magda Catone, Mihai Coa­dă, Ovidiu Cuncea, Ti­beriu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Ale­xandru Ionescu şi Constantin Codrescu. Le mulțumim pentru contribuția lor atât de luminoasă la realizarea acestui memorial artistic.

Felicităm, de asemenea, pe părintele Bog­dan Aurel Teleanu, preot slu­jitor la Pa­ro­hia „Sfântul Pantelimon”- Foișorul de Foc din București, autorul textului acestei piese de teatru, precum şi pe regizoarea Ivona Boitan şi pe creatoarea decorului şi a costumelor de epocă, Ileana Zirra.

          Totodată, mulțumim tuturor organizatorilor şi susținătorilor acestui spectacol, în special Preacucernicului Părinte Protopop Ion Popescu, de la Protoieria Sector 2 Capitală, precum şi Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși Români, filiala Sector 2, în parteneriat cu Compania teatrală „Zona”.   

  Mulțumim și tuturor participanților la acest spectacol organizat, așa cum a fost anunțat, în sco­p social-filantropic: ajutorarea unor persoane aflate în dificultate, de care se ocupă Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum şi a unor tineri care au rămas în tratament prelungit în urma incendiului de la Clubul Colectiv din București.

Vă dorim tuturor multă sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună!

 † Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 
 
ARHIVA FOTO


ARHIVA MEDIA

 1. Teatru creştin la Palatul Patriarhiei - Ziarul Lumina, 15.11.2016 (Arhid. Ştefan Sfârghie) 

La Palatul Patriarhiei, în Aula „Teoctist Patriarhul” a avut loc duminică, 13 noiembrie 2016, spectacolul de teatru creştin „Brâncoveanu şi Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam”. La evenimentul organizat de Protopopiatul Sector 2 Capitală şi Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Sector 2, în parteneriat cu Compania teatrală „Zona”, a participat şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a rostit cuvântul intitulat „Memorial artistic şi mărturisire a credinţei”.
Pentru prima dată, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei s‑a jucat o piesă de teatru creştin.
Dacă în prima parte a evenimentului spectatorii au urmărit piesa de teatru în care a fost reliefată în mod sugestiv jertfa şi iubirea faţă de Biserică şi Neam a celor doi sfinţi martiri (Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu şi Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul), în a doua parte, mesajul piesei este despre iubirea care aduce cu sine compasiunea în mila creştină, filantropia.
Spectacolul „Brâncoveanu şi Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam” a fost dedicat Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti şi a fost pus în scenă de actori cunoscuţi, în colaborare cu membrii trupei teatrului parohial „Ateneul Sfântului Pantelimon”. „Când ne gândim la teatru, toată lumea consideră că un actor joacă. Dar nu e cazul în ceea ce priveşte această piesă, în acest spectacol de teatru creştin, pentru că cel mult poţi spune că îl întruchipezi pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Trebuie să luăm de la el exemplul rugăciunii, smereniei, stăruinţei şi să împlinim tot ceea ce el ne-a învăţat”, a declarat actorul Mihai Coadă. „În opinia mea este un spectacol în care Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu lasă peste timp un mesaj de speranţă inegalabil în istoria românească veche şi recentă. Seninătatea pe care cel puţin eu o simt ca venind de la el este cuceritoare”, a spus actorul Damian-Victor Oancea.
La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit tuturor celor implicaţi în realizarea piesei de teatru Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” cu medalie.
Suma de bani care s-a strâns în cadrul spectacolului va merge către Mariana Pătraşc, o mamă cu doi copii care locuiesc în condiții grele, în subsolul unui bloc din cartierul bucureştean Ferentari, dar şi către copiii bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic Bucureşti.

Copii de la Parohia „Sfântul Pantelimon“ lângă actori cunoscuţi. Din distribuţie fac parte actorii: Ana Calciu, Damian Victor Oancea, Magda Catone, Mihai Coadă, Ovidiu Cuncea, Tiberiu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Alexandru Ionescu, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu. Regia spectacolului este semnată de Ivona Boitan, decorul şi costumele, de Ileana Zirra, iar managerul de proiect este Malvina Roșu. Textul piesei de teatru „Brâncoveanu şi Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam” este scris de pr. Bogdan Aurel Teleanu, preot slujitor la Parohia „Sfântul Pantelimon”-Foişorul de Foc din Bucureşti. „Este o metodă de a împărtăşi învăţătura de credinţă creştin-ortodoxă unui public nu neapărat cunoscător al învăţăturii noastre de credinţă, ci şi acelora care îndrăgesc istoria poporului român. Trupa teatrului parohial «Ateneul Sfântului Pantelimon» are marea ocazie de a juca alături de mari actori români. Noi funcţionăm la parohie de vreo opt ani, dar este o premieră pentru noi de a fi alături de actori pe care copiii i-au văzut la televizor”, a pre­cizat pr. Bogdan Aurel Teleanu.

2. Spectacol umanitar la Palatul Patriarhiei - Ştirile TRINITAS TV, 13 noiembrie 2016


3. Spectacol umanitar pentru victimele din Colectiv și familiile nevoiașe - Ştirile TRINITAS TV, 15 noiembrie 2016

luni, 7 noiembrie 2016

Spectacol de teatru creştin cu scop umanitar la Colegiul Naţional Mihai Viteazul

Protoieria Sectorul II Capitală şi L.T.C.O.R. filiala Sector II în parteneriat cu Compania Teatrală Zona a organizat spectacolul de teatru creştin cu scop umanitar Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, miercuri, 9 noiembrie 2016, ora 12, 30.
Piesa de teatru abordează o viziune umană, emoţională, prin care vor să deschidă o pagină de istorie care scoate în evidență portretele de excepție ale Sfinților Brâncoveni și al Sfântului Antim Ivireanul. Spectacolul își propune să transmită speranță, să aducă întărire în necazuri, dar și în credință, într-o perioadă aflată într-o vădită criză a valorilor, a idealurilor.

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Ana Calciu, Damian Victor Oancea, Magda Catone, Mihai Coadă, Ovidiu Cuncea, Tiberiu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Alexandru Ionescu, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu. De asemenea, regia este semnată de Ivona Boitan, decor şi costume Ileana Zirra, manager de proiect Malvina Roșu. Textul piesei este semnat de părintele Bogdan Aurel Teleanu, preot slujitor la Parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti. La spectacol sunt invitaţi să participe elevii şi profesorii Colegiului Național „Mihai Viteazul", Şcolii Gimnaziale Maica Domnului,Şcolii Gimnaziale Anastasia Popescu, ai altor unităţi şcolare din apropiere, precum şi parteneri şi susţinători ai proiectului teatral etc. 

 Scopul umanitar al acestui eveniment cultural-artistic l-a constituit ajutorarea copiilor nevoiaşi din comunităţile marginalizate în prejma sărbătorilor de iarnă prin intermediul campaniei de solidaritate „Uniţi dăruim bucurii”. Spectacolul a fost oferit gratuit de Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Şcoala Gimnazială Maica Domnului, Şcoala Gimnaziala Anastasia Popescu, biserica Iancu Vechi-Mătăsari şi biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti.

Conformându-ne principiului Ateneului Sf. Pantelimon că "Fiecare icoană pictată în atelierele noastre de creaţie trebuie să facă cel puţin o faptă bună înainte de intra în posesia celui care a creat-o!", cu prilejul acestui spectacol tuturor spectatorilor le-a fost oferită în dar o copie după o icoanele cu chipul Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României realizată de copiii care au interpretat rolul Brâncovenilor, membrii ai trupei de teatru parohial ATENEUL SF. PANTELIMON.

ARHIVA FOTO

ARHIVA MEDIA 
1. Romania Crestina - Scoala, Teatrul si Biserica. Drama brancovenilor jucata de copii -
Published on Nov 14, 2016 TRINITAS TV

2.  Spectacol de teatru creştin cu scop umanitar - Ştirile TRINITAS TV, 9 noiembrie 20163. TEATRU LA LICEU – Radio TRINITAS (Un material realizat de Angelica Biruță) 


Cea de-a treia  reprezentație a spectacolului de teatru creștin „Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam” a avut loc ieri (9 nov), în Sala  de Festivităţi a Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Capitală.
            Piesa de teatru s-a jucat cu sala plină, iar elevii au putut să vadă un episod istoric, transpus în versuri, realizate de părintele Bogdan Teleanu, preot slujitor la Parohia Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti.
            Spectacolul redă scena trădării domnitorului Constantin Brâncoveanu de către Cantacuzini, dar și trăirile Mariei Brâncoveanu înainte și după momentul decapitării domnitorului, alături de fiii săi iubiți.
            Despre viziunea artistică, dar și trăirile din spatele cortinei ne vorbește Angelica Biruță, care a asistat la spectacol:
Următoarea reprezentație a spectacolului „Brâncoveanu si Ivireanul, iubire de Biserică şi Neam” va avea loc, duminică, 13 noiembrie,  de la ora 18, la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”. Accesul se face pe bază de invitație.4. Spectacol de teatru creştin cu scop umanitar - Cotidianul ZIARUL LUMINA, 11 noiembrie 2016


Protopopiatul Sector 2 Capi­tală şi Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Sector 2, în parteneriat cu Compania teatrală „Zona”, a organizat miercuri, 9 noiembrie 2016, spectacolul de teatru creştin cu scop umanitar „Brâncoveanu şi Ivirea­nul, iubire de Biserică şi neam”, în sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”. Spectacolul şi-a propus să transmită speranță, să aducă întărire în necazuri, dar și în credință, într-o perioadă aflată într-o vădită criză a valorilor, a idealurilor. Din dis­tri­buţia spectacolului au făcut parte actorii: Ana Calciu, Damian Victor Oan­cea, Magda Catone, Mihai Coa­dă, Ovidiu Cuncea, Ti­beriu Păun, Bogdan Iacob, Dana Rusu, Ale­xandru Ionescu, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu. Regia este semnată de Ivona Boitan, decor şi costume Ileana Zirra, manager de proiect Malvina Roșu. Textul piesei este semnat de părintele Bog­dan Aurel Teleanu, preot slu­jitor la Pa­ro­hia „Sfântul Pantelimon”-Foi­şorul de Foc din Bucu­reşti. Sco­pul spectacolului a fost ajuto­ra­rea copiilor nevoiaşi din comu­nităţile marginalizate, în preajma sărbătorilor de iarnă, prin intermediul campaniei de solidaritate „Uniţi dăruim bucu­rii”.
Evenimentul cultural a fost oferit gratuit de Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială „Maica Domnului”, Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu”, Biserica Iancu Vechi-Mătăsari şi Biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc din Bucureşti.
Același spectacol se va des­fășura și la Palatul Patriarhiei în Aula „Teoctist Patriarhul”, duminică, 13 noiembrie 2016, ora 18:00. Accesul la spectacol se va face pe bază de invitație.